20.04.2024

Fremtidens kriminalforsorg skudt i gang

200 medarbejdere var samlet i Bella Centret i dag for at komme med løsningsforslag. 

”Jeg glæder mig til at komme i gang,” sådan lød ordene fra Kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen, da deltagerne var ankommet til dagens konference i Bella Centret. I gang med dagen og med Kriminalforsorgens fremtid.

Konferencen markerer nemlig startskuddet på den proces, som skal føre den nye flerårsaftale ud i livet.

Ifølge justitsministeren Nick Hækkerup (S) er der grund til at tro, at landets straffesystem er et bedre sted om fire år.

”Jeg ser oprigtig optimistisk på fremtiden. Jeg tror på, at vi kan bringe Kriminalforsorgen i en bedre retning. Det er også på høje tid,” sagde han fra talerstolen.

Han pegede på, at organisationen er i ubalance i øjeblikket, og at der kommer til at gå lang tid med at vende udviklingen.

”I oplever et stort pres. I har brug for flere kollegaer. Flere pladser til indsatte. I har en følelse af, at der ikke er styr på fundamentet. Med den nye aftale forsøger vi at skabe forudsætningerne for at flytte os et andet sted hen. Det er ikke noget, som kommer hurtigt. Det er noget, som kræver et langt, sejt træk.”

Ni arbejdsgrupper
Konferencens hovedelement er ni arbejdsgrupper, som skal udvikle ideer til forbedringer. Emnerne er rekruttering og fastholdelse, arbejdsmiljø, alternative strafformer, uddannelse for indsatte, forenkling, samarbejde med civilsamfundet, kompetenceudvikling, sammenhængskraft og omdømme.

Det er rigtig godt, at de har taget initiativ til lave sådan en dag som den her.

Alle medarbejdergrupper er repræsenteret i arbejdsgrupperne. Fængselsbetjent Bettina Vikkelsø fra Sønder Omme er glad for, at der på denne måde bliver lyttet til de ansatte: ”Det er rigtig godt, at de har taget initiativ til lave sådan en dag som den her. Som medarbejder finder jeg ud af, hvor seriøst de rent faktisk mener det. Hvor meget de vil gøre for at gøre min hverdag nemmere og fastholde med i mit job.”

Michael Thomsen fra Horserød Fængsel er enig. Han havde dog gerne set endnu flere kollegaer: ”Super fin dag. Godt med medindflydelse, men der måtte godt være flere medarbejdere tilstede, så vi kunne få flere ideer på bordet.”

Når dagen er omme, bliver der samlet op på løsningsforslagene, og så går en lang række arbejdsgrupper i gang med at udmønte flerårsaftalens målsætninger.