07.06.2024

Formand for Fængselsforbundet: ”Tag nu resocialiseringen alvorligt!”

Det er netop kommet frem, at Kriminalforsorgen har undladt at bruge 200 millioner kroner i satspuljemidler, der var øremærket resocialiserende arbejde. Det er endnu et tegn på, at resocialiseringen ikke bliver taget alvorligt, mener Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen.

”De seneste år har fokus udelukkende været på at højne sikkerheden og skærpe straffene. Man har syltet den forpligtelse, der handler om resocialisering. Både under og efter afsoning. Det er en dårlig investering for både indsatte og samfund,” siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup har ved flere lejligheder fremhævet nødvendigheden af et øget fokus på resocialisering, og det glæder Bo Yde Sørensen.

”Det er et komplet skift af tankesæt, der skal til, og jeg håber meget, at justitsministeren formår at gennemføre netop det, så vi i fremtiden kan løfte den del af opgaven på en noget mere professionel og værdig måde,” siger Bo Yde Sørensen.

Af Maria Hamilton