07.06.2024

Forbundet for Tjenestemænd og Fængselsforbundet går hver til sit

Det skulle være så godt, men så blev det faktisk skidt: Fusionen mellem Forbundet for Tjenestemænd og Fængselsforbundet varede kun et halvt år.

Det skortede ikke på lovord, da Forbundet for Tjenestemænd (FFT) og Fængselsforbundet i foråret besluttede at slå pjalterne sammen. Der var store forventninger til sammenslutningen fra begge sider.

Leif Jensen, formand for FFT, begrundede fusionen med, at det lille forbund var blevet for lille. Derfor var tiden inde til at gå sammen med en anden organisation.

”Det er vigtigt, at medlemmerne får den fagretslige bistand, som de har krav på. Vi ser frem til at indgå i fusionen med Fængselsforbundet,” sagde Leif Jensen dengang til fagbladet.

På samme måde var Fængselsforbundets formand Kim Østerbye glad for samarbejdet: ”Jeg byder vores nye medlemskollegaer hjertelig velkommen. Jeg er sikker på, at fusionen bliver til fordel for begge parter.”

Det, der binder de to forbund sammen, er, at de begge organiserer tjenestemænd.

FFT’s knap 250 medlemmer arbejder som kontorbetjente, gartnere, rengøringsledere og pedeller i staten. Men udfordringen for det lille forbund er, at der ikke kommer nye medlemmer til. Medlemstallet falder år for år i takt med, at tjenestemændene går på pension og erstattes af overenskomstansatte.

Samarbejdet med Fængselsforbundet skulle afbøde de negative effekter af denne udvikling, men knap et halvt år efter sammenlægningen 1. juli har FFT valgt at forlade samarbejdet.

Bekymret for økonomien
Som det ofte sker i parforhold, er pengene det ømme punkt.

Fængselsforbundet er bekymret for økonomien hos FFT. Forbundet mener ikke, at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter hos FFT med kontoradresse på Frederiksberg.

Fængselsforbundet mener på den baggrund, at der er behov for kraftig reduktion af FFT’s administrationsomkostninger og salg af kontoret.

FFT’s hovedbestyrelse har drøftet betingelserne og finder dem uacceptable. I december meddelte Leif Jensen derfor, at FFT forlader Fængselsforbundet og i stedet fortsætter som et selvstændigt forbund.

Kim Østerbye er ærgerlig over samarbejdets kranke skæbne: ”Vi håbede på, at vi kunne hjælpe hinanden på samme måde, som vi gør det med Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening. Men det fungerer selvfølgelig ikke, hvis vi er uenige om indtægter og udgifter. Så simpelt er det.”

Af Søren Gregersen