07.06.2024

Forbundet deltager i at udvælge nye kollegaer

Forbundet er med til at udvælge nye kollegaer

Folk der søger ind på uddannelsen som fængselsbetjent, skal blandt andet overbevise repræsentanter fra Fængselsforbundet om, at deres menneskelige og kollegiale færdigheder er i top.

Der skal meget til for at blive en dygtig fængselsbetjent, og en vigtig kvalitet er at være en god kollega. Blandt andet derfor skal de 175 nye betjente, der skal rekrutteres i år, udover diverse test, forcere et udvalg, hvor også forbundsformand Kim Østerbye og forbundssekretær Bente Benderska har sæde.

Begge har erfaring med rekruttering fra Kriminalforsorgens Uddannelsescenter (KUC), og Bente Benderska er glad for at være en del af processen igen. Hun mener nemlig, at der er klare fordele ved, at forbundet er involveret i udvælgelsen af nye kollegaer.

”Der kan godt være en tendens til at fokusere meget på den teoretiske del af uddannelsen til fængselsbetjent, og så er det vigtigt, at der er nogle praktikere, der trækker i den anden retning,” siger hun.

Og det er især viljen og evnen til at arbejde med mennesker under særlige vilkår, som hun vil hæfte sig ved under samtalerne.

”Det er ingen hemmelighed, at man skal kunne begå sig med mange forskellige mennesker i rollen som fængselsbetjent – det gælder både kollegaer og indsatte. Derfor er den menneskelige faktor utrolig vigtig.”

Gammel praksis i ny form
At Fængselsforbundet er involveret i rekrutteringen er en gammel praksis, der bliver pustet nyt og anderledes liv i efter Kriminalforsorgens reorganisering. De senere år har de enkelte tjenestesteder nemlig involveret lokale tilllidsrepræsentanter i udvalgene, der skulle nikke ja til de nye betjentelever, som KUC havde udvalgt centralt til tjenstestederne.

Men efter at Kriminalforsorgen har etableret områdestruktur, skal den endelige udvælgelse af elever nu foregå under de fire områdekontorer. En af udfordringerne er nu, at processerne skal ligne hinanden mest muligt. Og det er da også en stor del af årsagen til, at forbundet er så involveret.

”Vi vil gerne vide – på tværs af områderne – hvordan det foregår nu. Altså om niveauet for samtalerne er det samme. Og det er derfor, at vi skal deltage i samtaler i alle fire områder her i foråret,” siger Bente Benderska.

Områdetillidsrepræsentanterne køres i stilling
Det er dog ingen garanti for at skulle stå ansigt til ansigt med hverken Kim Østerbye eller Bente Benderska, hvis man har ambitioner om at blive fængselsbetjent. Forbundsledelsens involvering i samtalerne skal nemlig efter planen på længere sigt overtages af de respektive områdetillidsrepræsentanter.

Og det giver god mening ifølge områdetillidsrepræsentant Erik Holmestad Larsen.

“Jeg har tidligere deltaget i samtaler med potentielle fængselsbetjente – senest i januar måned – og det er en rigtig god måde for både os og ansøgerne at udveksle konkret viden om det at være fængselsbetjent. For reelt er der jo ingen ansøgere – inklusiv mig selv i sin tid – der har et retvisende billede af en fængselsbetjents hverdag,” siger Erik Holmestad Larsen og fortsætter: “Men med en konstruktiv dialog med ansøgerne, får de forhåbentlig et lille indblik.”

De næste samtaler starter op efter 1. marts.

Af Kristian Westfall