07.06.2024

For Lisbet er de indsatte ikke bare et nummer i rækken

Lisbet Schacht Hansen fra Hillerød Bibliotek har sin faste gang i Hillerød Arrest, hvor hun forsyner de indsatte med de nyeste bøger og film.

Vi føler os ikke behandlet som folk, der sidder i fængsel. Lisbet husker, hvad det er, vi godt kan lide, og er god til at komme med forslag til, hvad vi kan kaste os over,” sådan siger Morten, der har siddet i Hillerød Arrest i lidt over et år, mens han ventede på sin dom. Mortens rigtige navn bliver ikke brugt i denne artikel, da han ønsker at være anonym.

For Morten har tiden i Hillerød Arrest været bedre end mange af de andre steder, han har afsonet. Ikke mindst på grund af besøgene fra Lisbet Schacht Hansen fra Hillerød Bibliotek, som han har fået et rigtig godt forhold til.

”Hun er sød og kommer med et smil. For at være ærlig, så har jeg jo flere triste end gode dage herinde, men det er altid en god dag, når Lisbet kommer. Vi sætter meget stor pris på det. Hvis vi ikke havde den mulighed, så er det lige før, jeg ville græde. Det ville være et vanvittigt tab,”siger Morten.

Det er ikke kun de 22 indsatte i Hillerød Arrest, der ser frem til Lisbets besøg. For den erfarne bibliotekar er det også et kærkomment afbræk fra hverdagen på Hillerød Bibliotek.

”Jeg plejer at sige, at nu skal jeg op til mine drenge. Jeg synes, det er utroligt rart at komme her. At have noget anderledes end det stereotype hus, vi befinder os i. At møde mennesker på en anden måde. Og føle, at man måske kan være med til at gøre deres dagligdag lidt bedre,” siger Lisbet Schacht Hansen.

For at være ærlig, så har jeg jo flere triste end gode dage herinde, men det er altid en god dag, når Lisbet kommer, siger Morten, der sidder i Hillerød Arrest

Lisbet er normalt at finde i børneafdelingen på Hillerød Bibliotek, hvor hun hjælper børnene med at finde deres første bøger, og sådan er det faktisk også i arresten.

”Jeg kan godt blive lidt rystet over, at der er så mange af de unge, der ikke kan læse. Men så prøver jeg med lydbøger, og så bliver jeg så glad, når de kommer stolte og fortæller mig, at de har læst deres første bog. Det er faktisk en stor ting.”

Kommer styrket ud på den anden side
Enhedschef i arresthuset Jarl Baadsmand er stor tilhænger af, at de indsatte har adgang til bibliotekets materialer. Både fordi de er en kilde til adspredelse i en ellers triviel hverdag, men også fordi mange af de indsatte tilegner sig ny viden, der kan gøre deres overgang til hverdagen på den anden side af murene mere gnidningsfri. ”Jeg ser meget store fordele ved, at de indsatte kan benytte biblioteket. Mit mål er, at de kommer styrket ud af deres ophold uanset deres uddannelsesbaggrund. Det er ikke sikkert, at de indsatte har været meget på biblioteket i deres fritid, inden de kom her, men måske kommer de ud herfra med en lidt bedre tilgang til det, og det tror jeg bidrager til noget positivt,” siger Jarl Baadsmand.

I Hillerød har de indsatte kunnet låne bibliotekets bøger siden 1979. Det begyndte med en samling materialer, som de indsatte kunne låne. Senere fik arresten tilknyttet en bibliotekar, der kom til at have sin faste gang blandt de indsatte.

– Hvad betyder det, at der kommer et menneske her? Og det ikke bare er en reol med bøger? ”Jeg tror, det er en rigtig god investering, fordi dem de ser i dagligdagen, er fængselsbetjente, som jo ikke har fagligheden i forhold til bøgernes verden. Den kommer Lisbet med, og det er guld værd, siger enhedschefen og tilføjer: ”Det er også vigtigt for mange af de indsatte at kunne læse en bog eller se en film, og på den måde gemme sig lidt væk i den der virkelighedsflugt, det kan være. Så får de lidt ro på. De kommer ind i et andet univers og hører en anden ordlyd.”

Kriminolog: bøger er vigtige
Hos kriminolog Linda Kjær Minke fra Syddansk Universitet, der har interviewet talrige indsatte i forbindelse med ph.d.-afhandlingen ”Fængslets indre liv”, er der ingen tvivl om betydningen af adgang til bibliotekets tjenester.

”Mit klare indtryk er, at mange indsatte sætter stor pris på adgangen til biblioteksmateriale og aktiviteter som l itteratursamtalegrupper, fælles avislæsning og diskussioner af nyhedsstof. Det skyldes, at aktiviteterne både adspreder, beriger og virker normaliserende på fængselsmiljøet,” siger hun.

Linda Kjær Minke peger også på et nyt internationalt studie, der har haft fokus på potentialet i fængselsbiblioteker.

”Her konkluderes det, at adgangen til bøger kan åbne op for en verden uden for tremmerne og tillade de indsatte for en tid at glemme den barske realitet i fængselslivet.”

Af Simon Schultz Van Engeland

 

BØGER TIL DE INDSATTE

Alle fængsler og arresthuse tilbyder de indsatte biblioteksbetjening. For Hillerød Arrests vedkommende startede samarbejdet

med biblioteket i 1979 med en depotordning, hvor de indsatte kunne bestille materialer via arrestens ansatte. Fra 1994 fik

bibliotekaren mulighed for at kommunikere direkte med de indsatte med bibliotekarbetjening én gang om måneden.