08.04.2024

Folkemøde 2023

Hvordan styrker vi jobbet som fængselsbetjent? Hvordan begrænser vi volden? Og hvad skal vi egentlig med fængsler?

Spørgsmålene blev taget op på dette års Folkemøde i Allinge, hvor justitsminister Peter Hummelgaard gav sit besyv med ved to af debatterne.

”Fængslerne bidrager til at sikre trygheden i samfundet,” sagde Peter Hummelgaard om den overordnede idé med at have fængsler.

Men spørgsmålet er, hvor meget politikerne skal styre dagligdagen i fængslerne, og hvor meget man skal overlade det til personalet.

Ministeren var enig i, at der er for meget detailstyring og brug for regelforenkling i både Kriminalforsorgen og Politiet, men man kan ikke fjerne al politisk indblanding, understregede han: ”Vi skal være bedre til at stole på jeres faglighed, men man kan ikke undgå, at politikerne har en holdning til det, som foregår i fængslerne,” sagde han.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen satte spørgsmålstegn ved, hvor langt ned i detaljerne, man bør blande sig, når man sidder på Christiansborg.

”I skal sætte rammerne, det er jeg enig i. Men skal I også male billedet helt ned på celleniveau? Jeg mener, at kompetencerne bør ligge hos den enkelte betjent. Det er os i uniform, som har fagligheden og derfor skal have ansvaret.”

Debatten omkring vold mod ansatte var arrangeret sammen med Socialpædagogerne, og resulterede blandt andet i syv anbefalinger som kan bremse volden: Mere uddannelse, mere konflikthåndtering, mere supervision, bedre sikkerhedsprocedurer, pladsgaranti i psykiatrien for psykisk syge indsatte og bedre fysiske rammer.

Kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen var enig i, at vold og trusler skal bekæmpes med næb og kløer: ”Målet må være, at vi ingen episoder har overhovedet. Det er måske ikke realistisk, men det skal alligevel være målet.”

Af Søren Gregersen