07.06.2024

Flere dukker op til afsoning efter brevposten er genindført

Som led i den offentlige digitaliseringsstrategi gik Kriminalforsorgen i 2014
over til at indkalde afsonere med elektronisk post. Det viste sig dog hurtigt, at det var en dårlig idé. Mange dømte tjekkede ikke deres e-post, og de gik derfor rundt i uvidenhed om, at de faktisk burde sidde bag lås og slå. I løbet af 2015 genindførte Kriminalforsorgen derfor brevposten. Antallet af udeblivelser er siden faldet.