20.04.2024

Flere betjente på vagt

Flerårsaftalen tilfører Kriminalforsorgen 250 nye betjente. Alene i år håber Kriminalforsorgen at rekruttere et sted mellem 200 og 300 nye betjente.

Med forligspartiernes underskrift på flerårsaftalen blæser der mildere vinde på bemandingssituationen i fængsler og arresthuse.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) annoncerer, at Kriminalforsorgen får tilført over 250 nye uniformerede årsværk i løbet af de kommende fire år.

”Med aftalen styrker vi sikkerheden og trygheden for vores ansatte i fængslerne, der hver dag løfter en kæmpe opgave,” siger han.

Den uniformerede gruppe burde altså blive forøget fra det nuværende niveau på cirka 2.700 årsværk til knap 3.000 i 2021.

Ifølge Kriminalforsorgens centerdirektør Ole Hansen kan regnestykket dog ikke stilles så simpelt op: ”Isoleret set betyder aftalen, at Kriminalforsorgen får behov for over 250 nye uniformerede årsværk. Men det samlede antal årsværk i de kommende fire år afhænger blandt andet af udviklingen i den almindelige personaleomsætning og rekrutteringen af nye medarbejdere,” siger han.

Det sidste punkt som Ole Hansen peger på – rekrutteringen – er en akilleshæl. Det har nemlig vist sig vanskeligt at tiltrække nye kollegaer. Trods ihærdige rekrutteringskampagner i løbet af 2017 er antallet af betjente faldet markant.

Hvor der i januar var 2.808 årsværk i den uniformerede gruppe, er der kun 2.690 tilbage ved årets begyndelse. Der er med andre ord forsvundet over 100 medarbejdere.

Ole Hansen oplyser, at den primære årsag til faldet er en stor afgang af personale: ”Så selvom vi har rekrutteret mange nye betjente, er det ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkeligt.”

Målet var at rekruttere 140 elever i 2017, men det samlede optag blev på 115 betjente og 8 værkmestre.

I 2018 forstærkes rekrutteringskampagnen. Målet er derfor at nå op på 200-300 nye betjente i løbet af året: ”Det bliver svært at nå, men vi håber det,” siger Ole Hansen.

Forstærkningshold
Det er endnu for tidligt at sige, hvordan de 250 nye betjente fordeles på arbejdsopgaver.

Flerårsaftalen specificerer dog nogle af tallene. Det fremgår blandt andet, at der skal oprettes to forstærkningshold med i alt 30 betjente, som med kort varsel kan håndtere risikoindsatte som for eksempel bandemedlemmer.

Der tilføres 40 betjente, som skal fordeles på fængsler og arresthuse med mange bandemedlemmer.

Der tilføres også 20 stillinger, som skal understøtte en øget brug af sektionering i fængsler og arresthuse.

Desuden ventes de nye transportopgaver af arrestanter at skabe behov for omkring 90 nye kollegaer. Disse kollegaer indgår dog ikke i tallet på 250 nye uniformerede årsværk.

Personalemangel
Spørger man rundt i landet, er det på høje tid, at der ansættes nye folk.

Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant i Hovedstaden, Erik Larsen oplyser, at Københavns Fængsler alene mangler 50 mand ud af 400: ”Vi har rigtig meget overarbejde,” siger han.

Tilsvarende fortæller områdetillidsrepræsentant i Midt- og Nordjylland, Brian Hedensted, om personaleunderskud: ”Vi mangler 25-30 betjente og omkring 10 værkmestre,” siger han.