20.04.2024

Andelen af indsatte over 60 år er steget siden 2004. Opgørelsen viser afsonere i fængsler og arresthuse. Afsonere i fodlænke og asylpladser indgår ikke. Kilde: Kriminalforsorgen

Flere ældre bag tremmer

En større del af de indsatte er over 60 år. De er ofte en gevinst på afdelingerne, siger fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel.

Flere og flere indsatte har gråt hår. Siden 2004 er andelen af indsatte over 60 år steget fra 1,3 procent til 2,3 procent i 2016.

Ifølge Tina Engelbrecht Ising, der er chef for Koncern Resocialisering er man opmærksomme på udviklingen.

Der er dog ingen central indsats i forhold til fordeling eller håndtering af indsatte med længere livserfaring, og heller ingen særbehandling.

”Som udgangspunkt bliver indsatte over 60 år behandlet som alle andre indsatte, men det er klart, at en del resocialiseringstiltag ikke altid giver mening for denne gruppe.”

De generelle sociale indsatser fra fængselsbetjente har dog også værdi for gruppen.

”Den almenmenneskelige kontakt med fængselsbetjente og andre uden for det kriminelle miljø er dog stadig vigtig, og på den måde er der selvfølgelig også en resocialiserende indsats for de ældre indsatte,” siger hun.

Sønder Omme Fængsel
Et af de fængsler, der har fanger i den ældre kategori, er Sønder Omme Fængsel mellem Grindsted og Brande.

Fængselsbetjent Jimmy Jørgensen har været kontaktperson for flere af fængslets ældre indsatte.

Hans erfaring viser – måske overraskende – at mange af de ældre ikke er hærdede kriminelle, men derimod novicer i fængselslivet.

”En del af de ældre er førstegangsafsonere, og kan typisk sidde for økonomisk kriminalitet. Og udover at de har gjort noget strafbart, og sidder i fængsel, lever de et normalt familieliv,” siger Jimmy Jørgensen.

Ifølge ham er det ofte en fordel for en afdeling at have en eller flere ældre indsatte, da de sjældent skaber problemer.

”Det kan give ro på afdelingen, hvis en eller flere af de indsatte er lidt ældre. Der er ikke så meget positionering som med de unge,” siger han.

Flere ældre kriminelle – færre unge
Siden 2004 er antallet af folk over 60 år, der er kendt skyldige i lovovertrædelser steget med 79 procent. I modsætning er kriminaliteten blandt de helt unge faldet markant de senere år. Fra 2006 til 2016 har gruppen af 10-17 årige halveret deres lovovertrædelser.

Hvor der altså bliver flere ældre kriminelle, bliver der færre unge.

Danmark står for øvrigt langt fra alene med en udvikling hen mod flere ældre indsatte. Det siger Franziska Kunz, der er tysk forsker i seniorkriminalitet.

”Generelt står alle vestlige, industrialiserede lande over for en demografisk udvikling, hvor befolkningerne bliver ældre og ældre. Stigninger i seniorkriminaliteten er en negativ, men logisk følge deraf,” siger hun til Kristeligt Dagblad.

Ifølge Franziska Kunz er der også stor stigning i Tyskland og Storbritannien. Japan er det land i verden med flest ældre indsatte.