07.06.2024

Antallet af fængselsbetjente ligger langt under det politiske ønske.

Antallet af fængselsbetjente faldt også i 2023

Det er ikke længere muligt at nå målet om 300 flere fængselsbetjente i 2026.

Det blev heller ikke i 2023, at ti års tilbagegang i bemandingen blev stoppet. Trods ihærdige rekrutteringskampagner blev årets resultat endnu et minus. Det er 11. år i træk med nedgang.

Hvor der i 2022 i gennemsnit var 1.897 fængselsbetjente, er tallet 1.875 i 2023.

Da forligspartierne på Christiansborg indgik flerårsaftalen for tre år siden, var det ellers med en overskrift om ’Mere uniformeret personale’ og et konkret mål om en nettotilgang på 300 fængselsbetjente.

Målet var at øge bemandingen i løbet af fem år til knap 2.300 i 2026.

Men status på den målsætning er et minus på 100.

Hvis flerårsaftalen skal indfries, kræver det nu en nettovækst på 400 betjente i løbet af de næste to år. Det er ikke realistisk.

Forsigtig optimisme
Chef for rekruttering Susan Juul Jensen regner da heller ikke med, at Kriminalforsorgen rekrutterer flere betjente i år end sidste år.

”Vi er forsigtigt optimistiske, og håber blandt andet ved brug af pop-up skolekonceptet også i 2024 at kunne rekruttere et lignende antal elever som i 2023,” siger hun.

Derfor er det ikke sikkert, at det bliver i 2024, at kurven knækker, og bemandingen vokser.

Vi ønsker fortsat flere ansøgere, men arbejdsmarkedet taget i betragtning er rekrutteringen af elever i 2023 tilfredsstillende. Men vi er ikke i mål.
Susan Juul Jensen, chef for rekruttering.

Problemet er, at Kriminalforsorgen har mange ældre kollegaer, som går på pension hvert år, mens andre finder job uden for nummer. Derfor er det ikke nok at ansætte knap 200 fængselsbetjente, som man gjorde i 2023. Tallet skal endnu højere op, hvis det skal give en betydelig nettotilgang.

Susan Juul Jensen mener dog, at den nuværende rekrutteringsindsats er tilfredsstillende. Helt præcist ansatte Kriminalforsorgen i 2023 175 nye fængselsbetjente og 7 meritbetjente.

”Vi ønsker fortsat flere ansøgere, men arbejdsmarkedet taget i betragtning er rekrutteringen af elever i 2023 tilfredsstillende. Men vi er ikke i mål. Vi fortsætter ufortrødent med at gøre opmærksom på os selv blandt andet via podcast, rekrutteringskampagner med videre. Det tager tid at skabe opmærksomhed omkring de nye skoler og nye lønvilkår, men vi ser en øget opmærksomhed,” siger rekrutteringschefen.

Anden flerårsaftale i træk
Det går historisk set desværre ikke så godt med at indfri de politiske ønsker om at øge bemandingen i Kriminalforsorgen.

Da Søren Pape Poulsen (K) var justitsminister og indgik flerårsaftalen i 2017, lovede han 250 flere betjente frem til 2021. Det ville øge bemandingen til 2.600 betjente.

Men da aftaleperioden sluttede, kunne der dog konstateres røde tal. I stedet for en stigning på 250 betjente, var antallet faldet med over 300.

Gøre en forskel
Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen ærgrer sig over, at det går den forkerte vej.

”Vi er glade for det politiske ønske om flere fængselsbetjente. Jeg kunne dog godt ønske mig, at det også manifesterer sig i personalestatistikken. Jeg håber, det bliver synligt, når det nu bliver mere økonomisk tillokkende at komme i uniform.”

Formanden ser det dog som en nødvendighed, at jobbet også udvikles fagligt set.

”Det skal være attraktivt at gøre en forskel i Kriminalforsorgen. Det er den måde, vi holder på vores folk,” siger Bo Yde Sørensen.

Af Søren Gregersen