07.06.2024

Færre indsatte uddanner sig

Andelen af indsatte, der har undervisning som deres obligatoriske beskæftigelse er halveret fra 14 procent i 2016 til 7 procent i 2020. Det fortæller Linda Kjær Minke til Advokatsamfundet: ”Vi bør undersøge årsagerne til den uheldige udvikling. Når vi har in mente, at indsatte ofte har en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet end den øvrige befolkning, så bør vi i højere grad fokusere på uddannelse og
opkvalificering,” siger hun.