17.04.2024

Færre indsatte flygter

Flugter fra landets arresthuse er blevet mere sjældent. Det viser tal fra Kriminalforsorgen. I 2015 er det sket to gange, at indsatte er flygtet over muren, mens det i 2016 er lykkedes én af flygte indtil nu. Det er et noget lavere antal end i 2014, hvor der skete 10 undvigelser over muren.