07.06.2024

Karsten Bang er bekymret over at færre og færre indsatte fra Søbysøgård Fængsel har kontakt med omverdenen på grund af udgangskarantæner. Det er skidt for både indsatte og fængselsbetjente, mener han.

Færre frigange presser betjentene på Søbysøgård Fængsel

Flere og flere indsatte bliver nægtet udgang i Søbysøgård Fængsel. Det er et symptom på, at de indsatte ikke hører til i åbne fængsler, siger arbejdsmiljørepræsentant.

Det er egentlig logisk nok: Jo færre indsatte der har mulighed for at komme på udgang i weekenden eller på frigang til uddannelse og arbejde, jo flere indsatte er der på cellerne i fængslerne.

Og det betyder i sagens natur, at fængselsbetjentene skal tage sig af flere indsatte.

Sådan er situationen på det åbne fængsel på Søbysøgård på Midtfyn.

Her har en stigning i indsattes udgangskarantæner gjort, at bemandingen så at sige smøres ud i ’tyndere lag’. Det er ikke ualmindeligt, at fængselsbetjente i weekenderne er alene med langt flere indsatte på gangene end tidligere.

Det siger Karsten Bang, der er fængselsbetjent og arbejdsmiljørepræsentant på det midtfynske fængsel.

”Normalt har vi måske 18-20 indsatte, der har frigang, men i øjeblikket er der fire-fem stykker, så der er naturligvis flere indsatte i dagtimerne per fængselsbetjent,” siger han.

Ifølge Karsten Bang er hovedårsagen til de mange sløjfede udgange for sent fremmøde og mobiltelefoner.

”Vi oplever flere indsatte, der får udgangskarantæne, fordi de kommer for sent til afsoning, er blevet taget med en privat mobiltelefon eller ikke vil aflægge en urinprøve. Lige nu har vi 56 ud af 124 indsatte, der har en eller anden form for udgangsspærring,” siger han.

En del indsatte er også udgangsspærret på grund af urene urinprøver.

En del indsatte hører ikke til i åbent fængsel
Udover at problemet skaber større arbejdspres, ser Karsten Bang det også som et symptom på en generel problemstilling i de åbne fængsler, nemlig at klientellet er blevet tungere.

”Der er en hel del, der kommer i åbent fængsel, som ikke hører til her. Det gælder psykisk syge og unge med bandementalitet. De unge med korte domme har ingen respekt for os. Og slet ikke hvis de tager stoffer,” siger han og fortsætter: ”Desuden er det rigtig vigtigt at have folk på frigang. De kommer til fængslet med positive input til de andre indsatte udefra den virkelige verden.”

Han påpeger, at der på grund af færre udgange også er flere besøgene i fængslet, hvilket giver endnu flere arbejdsgange.

Institutionschef anerkender udviklingen
Lars Skjødt Vinther, der er institutionschef i Midtfyn og på Søbysøgård Fængsel, er enig i, at der er flere, der får udgangskarantæne end tidligere.

”Det er en tendens, jeg genkender, og som støttes af de tal, jeg har trukket ud,” siger han.

Men at personalet skulle være presset af flere indsatte, som bliver på matriklen, mener han ikke, er tilfældet.

”Vi har et dygtigt personale i Midtfyn, som håndterer de situationer, der opstår. I vores normering er der ikke kalkuleret med frigange eller udgange. Det vil sige, at bemandingen er den samme uanset indsatte på udgang. Hvis det ændrer sig markant, tager vi det selvfølgelig med i vores opgave- og risikovurderinger løbende,” siger han.

Indsatte er placeret efter reglerne
Institutionschefen mener heller ikke, at man kan tale om, at de flere udgangskarantæner skulle være en indikator på, at flere og flere indsatte er fejlplaceret.

”De indsatte er placeret efter reglerne, men vi har selvfølgelig mulighed for, også efter reglerne, at overflytte dem til et lukket fængsel, hvis de ikke kan opføre sig ordentligt,” siger han.

Af Kristian Westfall