20.04.2024

Fængselsforbundets kongres 2019

På Fængselsforbundets kongres i København blev Bo Yde Sørensen valgt som ny formand. Der blev også valgt to forbundssekretærer og vedtaget en ny strategi for forbundets arbejde.

Et samlet, omfavnende forbund, der sætter medlemmernes virkelighed i fokus. Sådan lød fungerende formand Bo Yde Sørensens visioner for Fængselsforbundet, da han åbnede forbundets kongres den 21. maj på Hotel Scandic i København.

Han fokuserede i sin åbningstale på de vigtige beslutninger, der lå foran kongressen: Valget af en ny formand og vedtagelse af ny strategi.

”Jeg er stålsat på, at vi efter kongressen kommer til at stå som ét samlet forbund,” sagde han og introducerede forslaget til fremtidens strategi: ’Medlemmernes virkelighed i fokus.’

Det var også fremtidens Fængselsforbund, der var i fokus i de efterfølgende taler fra næstformand i FH, Ejner K. Holst, formand for OAO, Flemming Vinther og forbundsformand Asle Aase fra NNF Norge.

De takkede alle tre for det stærke fællesskab med Fængselsforbundet og glæder sig til det fremtidige samarbejde og lovede fortsat opbakning til forbundets kamp for at sikre ordentlige arbejdsvilkår for forbundets medlemmer.

”Jeg er meget ydmyg og taknemmelig for, at I har valgt mig til at føre forbundet videre, og jeg glæder mig meget til at gøre det i samarbejde med jer alle sammen,” sagde en tydeligt rørt nyvalgt formand efter valget.

Huset vinder altid
Medlemmernes virkelighed kommer i særdeleshed i fokus i Casper Fauerholdts bog ’Huset vinder altid,’ hvor han har talt med fire fængselsbetjente fra Nyborg Fængsel. Forfatteren var derfor inviteret til at holde oplæg.

”Når man står i lort til halsen, skal man ikke bukke nakken.” Sådan sagde forbundssekretær René Larsen, da han introducerede det sidste indslag på kongressens første dag med hentydning til situationen i Kriminalforsorgen netop nu. Foredragsholderen Søren Holmgren har den særlige udfordring, at han er blind. Han fortalte, hvordan han trods sine udfordringer har haft succes i både privat- og arbejdsliv.

Strategi vedtaget
Bo Yde Sørensen foretog i sin beretning en række nedslag i forbundets historie siden sidste kongres. Men han så også her fremad mod fremtidens Fængselsforbund.

Fastholdelse, rekruttering og større inddragelse af tillids repræsentanterne bliver en del af det fremtidige arbejde i forbundet.

På andendagen drøftede kongressen også en række emner vedrørende forbundets økonomi, organisation og arbejde. Kongressen vedtog strategien ’Medlemmernes virkelighed i fokus,’ der skal danne ramme for forbundets arbejde frem mod næste kongres.

Desuden blev forbundets vedtægter ændret på flere punkter. For eksempel blev det besluttet, at pensionerede medlemmer, der stadig har verserende sager i forbundet, fremover skal betale halvt kontingent.

Valg til forbundsledelsen
Kongressen valgte to nye forbundssekretærer: Erik H. Larsen og Henrik Thøgersen og genvalgte forbundssekretærerne Mette Nielsen og René Larsen. Desuden blev Bo Yde Sørensen valgt som afløser for Kim Østerbye.

”Jeg er meget ydmyg og taknemmelig for, at I har valgt mig til at føre forbundet videre, og jeg glæder mig meget til at gøre det i samarbejde med jer alle sammen,” sagde en tydeligt rørt nyvalgt formand efter valget.

Den nye forbundsformand vil i tråd med den vedtagne strategi sætte medlemmernes hverdag i fokus og arbejde for en mere inkluderende linje i forbundet.

Han understreger desuden vigtigheden af, at forbundet omfavner alle sine medlemmer: ”Fængselsforbundet skal være et stærkt fællesskab for alle vores medlemmer. Både fængselsbetjente, de uniformerede ledere, værkmestre, fiskerikontrollører og selvfølgelig vores nye kollegaer i form af transportbetjente og institutionsmedarbejdere. Det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at sikre.”

Af Maria Hamilton