17.04.2024

Fængselsforbundets æresnål

Forbundets æresnål tildeles medlemmer, som har varetaget deres tillidshverv på særlig fremragende vis.

VILLY MEINER NYKJÆR
Den 1. april for 33 år siden begyndte Villy Meiner Nykjær som ung betjent på Statsfængslet i Horsens.

Turen gik videre til det åbne fængsel Kærshovedgård og er endt i Ringkøbing Arrest, hvor Villy har gjort tjeneste i de sidste mange år.

I en travl og presset hverdag er der mange, der glemmer, at vi alle er Fængselsforbundet. Vi bliver kun stærkere ved at stå sammen. Når ulykkerne ramler ned over vores hoveder, lyder det: ”Det må Forbundet gøre noget ved,” og forventningen er ofte, at det vil ske. Meget gør vi, men forbundsledelsen kan ikke gøre det alene. Vi er afhængige af medlemmernes opbakning og især de lokale tillidsrepræsentanters støtte.

Villy er netop sådan en tillidsmand
Villy har samlet set arbejdet for fællesskabet og for kollegaernes vilkår og rettigheder i mere end 15 år. Først som tillidsmand på Kærshovedgård,

hvor Villy var kendt for at være en konstruktiv og pragmatisk tillidsmand. Villy betegnes som en rolig og sindig kollega, der altid holder fokus på, hvad der måtte være af løsninger, fremfor fokus på alt det, vi ikke kan løse.

Villy har de seneste mange år været tillidsmand i Ringkøbing Arrest, og her siger kollegaerne, at Villy er en tillidsmand, der i høj grad tænker på, at alle i huset skal have det godt. Villy er særdeles vellidt som kollega og som tillidsmand. Han har særligt i perioden uden en chef i arresten sikret, at hverdagen har kunnet fungere.

Villy har derfor virkeligt fortjent Fængselsforbundets æresnål for sin lange og vedholdende indsats, hvor han, de steder han har gjort tjeneste, har været med til at præge Kriminalforsorgen i en positiv retning.

Forbundssekretær René Larsen og fællestillidsrepræsentant Brian Hedensted

STEEN ASBJØRN ØSTERBERG
1. august har fængselsbetjent Steen Asbjørn Østerberg 20 års jubilæum i Kriminalforsorgen, og i præcis halvdelen af tiden har han været afdelingsformand og tillidsrepræsentant i Ringe Fængsel.

Men Steens faglige engagement går endnu længere tilbage. Allerede fire år efter ansættelsen i 2003 blev han nemlig medlem af afdelingens bestyrelse.

Gennem ti år som tillidsmand på en post, der ofte er øretævernes holdeplads, har Steen hele tiden forsøgt at skabe de bedste vilkår for kollegaerne på fængslet. Han har altid gået foran i fængslets trivsels- og arbejdsmiljø, og han har samtidig brugt hver en mulighed for at vise offentligheden, hvordan arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene er som fængselsbetjent.

Da Ringe Fængsel var lukningstruet, gik Steen straks i gang med at vise offentligheden, hvad dette ville indebære, hvis det skete. Han kontaktede blandt andet lokale politikere og fortalte om mulige konsekvenser ved en lukning. Steens kamp for Ringe Fængsel var måske ikke alene udslagsgivende, men sikkert medvirkende til, at Ringe Fængsel fortsat består. Det fortæller noget om hans lokal-patriotisme og vilje til at kæmpe for sit fængsel.

Steen er som person hyggelig og gemytlig. Han er altid klar på lidt sjov, men samtidig også seriøs, når det gælder. Det er fuldt fortjent, at Steen tildeles Fængselsforbundets æresnål for mere end 16 års fagligt arbejde.

Forbundssekretær René Larsen og fængselsbetjent Heinze Hansen