07.06.2024

Fængselsforbundet hilser genåbningen af Møgelkær velkommen

“Det er en rigtig god nyhed,” siger forbundsformand Bo Yde Sørensen.

Tre år efter lukningen åbner fængslet ved Horsens Fjord igen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) oplyser i dag, at Møgelkær Fængsel forventes at åbne til juni med plads til 66 afsonere.

”Kriminalforsorgen er markant udfordret, blandt andet med for få fængselspladser. Derfor er der behov for, at vi her og nu genaktiverer nogle af de pladser, der ellers har været lagt i dvale. Det er et lille skridt i den rigtige retning, men selvfølgelig ikke en løsning på de større strukturelle problemer, som vi ser i kriminalforsorgen med kapacitet og bemanding. Det er noget af det, regeringen vil se nærmere på i en kommende flerårsaftale for Kriminalforsorgen,” siger ministeren.

Fængselsforbundet har siden lukningen i 2018 arbejdet for Møgelkærs genåbning. Derfor er forbundsformanden glad for justitsministerens udmelding.

“Det er en rigtig god nyhed. Vi skal selvfølgelig bruge det, når vi har et helt fængsel, som står klar til brug,” siger Bo Yde Sørensen.

Formanden understreger, at Kriminalforsorgen i de seneste tre år har været ramt at et historisk overbelæg. Derfor er det oplagt at genåbne fængslet.

“Vi har længe har peget på muligheden for at bruge Møgelkær igen. Jeg håber dog, at der er tilstrækkeligt med mandskab til at dække vagterne, for betjentmanglen er jo som bekendt et stort problem – også i Midt- og Nordjylland.”

Stædig kamp for genåbning
Områdetillidsrepræsentant i Midt- og Nordjylland Hanne Munk Degn hilser også genåbningen velkommen.

“Forbundet har både lokalt og centralt kæmpet en stædig kamp for, at bygningerne ikke skulle stå tomme. Først blev der indrettet skole i dele af fængslet, og nu kommer der også fængsel. Vi er glade for, at det nu er lykkedes,” siger Hanne Munk Degn.

Det skulle aldrig have været lukket.

Hun mener dog, at det var en fejl, at fængslet blev lukket i 2018: “Det skulle aldrig have været lukket med det store overbelæg, som der var dengang,” siger hun.

Af Søren Gregersen

Møgelkær Fængsel er på vej i dvale: ”Vi siger farvel hver eneste dag”


Møgelkærs historie
Møgelkær har siden 1400-tallet været herregård. Den nuværende hovedbygning er opført i 1861.

1939 – Staten køber Møgelkær og anvender den som statsungdomslejr.
1945 – Lejren bruges til varetægtsfængsel for landsforrædere.
1948 – Møgelkær benyttes som fængsel for unge tidligere straffede fængselsdømte.
1958 – Møgelkær overgår til at være et rent ungdomsfængsel.
1969 – Møgelkær modtager nu også hæfteafsonere.
1973 – Møgelkær får status af statsfængsel med et blandet klientel.
1998 – Fængslet får landets første halvåbne afdeling med 30 pladser.
2000 – Der indrettes en særskilt kvindeafdeling.
2006 – Der etableres behandlingsafdeling.
2007 – Møgelkærs kirke og kulturhus indvies.
2018 – Fængslet lukker midlertidig på grund af mangel på betjente.
2019 – Der indrettes skole i dele af fængslet.
2020 – Barakker nedrives og opførelsen af ny skole indledes.
2021 – Fængslet genåbner med plads til 66 indsatte.