07.06.2024

Fængselsbetjent som 75-årig?

Nye kollegaer skal blive i jobbet til langt op i 70’erne, hvis de vil optjene fuld pension. Fængselsforbundet mener, det er urealistisk at være fuldt tjenestedygtig som 75-årig.

Folkepensionsalderen er på vej op. Den stiger gradvis i de kommende år. Med de nuværende skøn må en nystartet betjent på 21 år forvente at blive i jobbet, til han eller hun er 74,5 år.

Men er det rimeligt, at man skal arbejde, til man er 70 år eller mere?

Nej, lyder det fra forbundssekretær René Larsen: ”Selvom levealderen stiger, er det ikke realistisk at være fuld tjenestedygtig som 70-årig. Du kan ganske simpelt ikke forvente det samme af en person på den alder, og en der er 20, 30 eller 40 år yngre.”

Han forudser, at mange kollegaer bliver nødt til at benytte sig af muligheden for at stoppe før folkepensionsalderen. Som tjenestemand har man nemlig mulighed for at gå på pension tidligere mod et fratræk i pensionen.

Så det bliver en afvejning mellem helbred og penge. Hvor længe mener man, at det er forsvarligt at blive i jobbet?, siger René Larsen.

Er du eksempelvis født i 1987, kan du vælge at stoppe fem år før folkepensionsalderen som 73,5-årig. Det vil sige, når du er 68,5 år. Det koster dog et fratræk i pensionen på 12 procent i den årlige tjenestemandspension.

Fratrækket falder, jo tættere man kommer på folkepensionsalderen. Venter man til to år før pensionen – altså til 71,5 år i eksemplet – reduceres tjenestemandspensionen kun med en procent.

”Så det bliver en afvejning mellem helbred og penge. Hvor længe mener man, at det er forsvarligt at blive i jobbet?,” siger René Larsen.

Ny tilgang til jobbet som fængselsforbundet
Løsningen bør dog ikke alene være at lade folk stoppe tidligere i jobbet mod at udhule deres pension.

René Larsen mener, at Kriminalforsorgen i langt højere grad skal oprette stillinger, som ældre kollegaer kan varetage fuldt ud.

”Som det er i dag, skal man varetage samme opgaver, om man er 25 eller 65 år. Denne filosof i bør tages radikalt op til revision. Kriminalforsorgen bliver nødt til at tænke i helt andre baner, når man i fremtiden har et aldersspænd på over 50 år blandt fængselsbetjente. Vores opgaver skal justeres i løbet af karrieren. Vi skal være langt bedre til at udnytte de kvaliteter, man har som erfaren betjent.”

 

Differentieret i pensionsalder
Men at ændre på opgaverne er ikke nok. René Larsen peger på, at pensionsudfordringen vokser yderligere i fremtiden.

Kollegaer som ansættes i år og senere, kan nemlig først gå på pension tre år før folkepensionsalderen.

Har man en pensionsalder på 75 år, kan man altså først forlade jobbet som 72-årig, og man må i det tilfælde acceptere et fratræk på 17 procent i tjenestemandspensionen.

”Vi får brug for helt nyt værktøj, hvis vi skal undgå, at vores nye kollegaer kommer til at stå i denne situation. En mulighed er at sænke vores pensionsalder, som Socialdemokraterne foreslår. En differentieret pensionsalder for danskere med mere end 40 år på arbejdsmarkedet, lyder som et meget relevant forslag for vores jobgruppe,” siger René Larsen.

Af Søren Gregersen