20.04.2024

Varm anbefaling af transportenheden i Hobro

Kenneth Ploug og Dorte Juul opfordrer andre fængselsbetjente til at søge job i transport- og bevogtningsenheden.

Kriminalforsorgens institutioner er ikke altid kendt for det bedste arbejdsmiljø, men transport- og bevogtningsenheden i Hobro er ifølge to fængselsbetjente en undtagelse. Ovenikøbet en klar undtagelse.

Kenneth Ploug og Dorte Juul har skiftet arbejdet bag murene ud med opgaven med transport og bevogtning af indsatte, og det har de ikke fortrudt. Jobbet er nemlig både varieret, spændende og præget af et godt arbejdsmiljø.

Fagbladet møder de to betjente på en stor opgave i en midlertidig retssal på Paludan Müllers Vej i Århus.

”Der er mange ting at tage højde for, når vi har ansvar for transport og bevogtning af en stor sag som i dag. Vi skal sætte os ind i sagens indhold, tage stilling til tilkørselsforhold, kommunikere med politiet og så videre. Nogle tror måske, at jobbet alene handler om at transportere indsatte til og fra retten, men det er meget mere afvekslende end det,” siger Kenneth Ploug.

Opgaverne skifter fra dag til dag. Der er transporter til retter, overførsler mellem institutioner, ambulante behandlinger og transport af surrogatanbragte. Desuden er fængselsbetjentene oplærere og uddannelsesvejledere for enhedens transportbetjentelever og censorer ved eksaminer.

Dorte Juul fortæller: ”Vi bruger meget tid på at vejlede vores kollegaer både fagligt og personligt med erfaring fra vores tid på gangene i fængslerne. Vi har for eksempel været i mange konfliktsituationer, som giver os ballast.”

Ud af enhedens 40 stillinger er fem øremærket fængselsbetjente, og samarbejdet fungerer godt mellem fængsels- og transportbetjente.

”Det er vigtigt, at der er et tværfagligt samarbejde. Vi oplever, at de to faggrupper supplerer hinanden. Det er ikke dem og os, vi er en stor familie,” siger Dorthe Juul.

Gruppefører
De to fængselsbetjente fungerer desuden som gruppeførere i store retssager.

”Det betyder, at vi skal stilling til, hvordan vi håndterer hele opgaven lige fra vurdering af de indsatte, briefing af politiet og praktiske forhold. Man får en bred viden om retssystemet – også om ting offentligheden ikke kender til – og vi har en stor kontaktflade med mange forskellige i straffekæden,” siger Kenneth Ploug.

Jeg har i hvert fald aldrig været så tilfreds med mit job, som nu,” siger Dorte Juul.

Der er også mulighed for at komme på efteruddannelse. Kenneth og Dorthe har både været på gruppeførerkursus, vejlederkursus, udrykningskursus og kursus om indsatte med psykiske lidelser.

”Der er gode rammer,” siger Kenneth Ploug, som samtidig roser ledelsen: ”Vi har en synlig ledelse, hvor vi bliver inddraget og lyttet til.”

Gode arbejdstider
Det er svært at hive noget kritisk ud af de to fængselsbetjente om jobbet. De peger på, at arbejdstiderne er gode. De skal ikke arbejde i weekender eller på helligdage.

Også forholdet til de indsatte er godt.

”Vi oplever ikke det samme konfliktniveau som i fængslerne. Nok fordi vores tid med de indsatte er begrænset. Vi møder de indsatte med respekt, hvis de møder os med respekt. Men man skal også være skarp og opmærksom. Vi har en relation med den indsatte og ofte også hans familie. Vi oplever, når de bliver dømt, hvor følelser kommer til udtryk, både fra den dømte, dennes familie og mulige forurettede,” siger Dorte Juul.

De to betjente anbefaler klart andre fængselsbetjente at søge ind i transport- og bevogtningsenheden, hvis de har lyst til at prøve noget andet.

”Jeg har i hvert fald aldrig været så tilfreds med mit job, som nu,” siger Dorte Juul.

Af Søren Gregersen