07.06.2024

”Et must read for alle, der bærer uniform”

Af Maria Lyngby Holm-Thomsen, enhedsleder i Nyborg Fængsel

Politibetjent Michael Molin – som er kendt fra programmet De usårlige betjente – har igennem sin rolle som krise- og traumeterapeut udgivet bogen Terapi for mennesker i uniform.

Det er en tankevækkende fortælling, nok også fordi man kan nikke genkendende til mange af de pointer, Michael Molin når frem til i bogen. For eksempel fortæller Michael Molin, at han husker tilbage fra dengang, hvor han gik på politiskole, der fik de at vide: ”når I er færdig med jeres uddannelse, så vil over halvdelen af jer ikke være sammen med den partner, I har nu.” Ja , vi smiler lidt, for den sætning har vi hørt før.

Bogen er todelt. Første del handler primært om de erfaringer og udfordringer, Michael Molin har oplevet gennem sit arbejde som politibetjent; hvad det vil sige at bære uniform og at være en del af korpset. Anden del kommer med gode redskaber til, hvordan man tackler kriser og traumer.

De små konflikter som hober sig op
Bogen giver dig gode muligheder for at reflektere over den balancegang, det er, når man bærer uniformen, og man på samme tid skal rumme de følelser, konflikter og høje følelsesmæssige krav, der stilles i jobbet.

I bogen kommer vi igennem de små konflikter, der kan hobe sig op og blive til kriser, hvor kriserne derefter kan blive til traumer. Jeg er sikker på, vi alle kan spejle os i bogen på den ene eller anden måde.

Udover, at der er en masse pointer i bogen, som vi kan drage paralleller til, kommer bogen også med gode redskaber til, hvordan man tackler kriser og traumer – og ikke mindst hvad krisetraumeterapien kan gøre for os, der bærer en uniform, og ikke kun når skaden er sket, men også hvordan vi forebygger det.

Bogen kan også hjælpe os med at forstå vores kollegaer bedre, hvorfor de reagerer, som de gør, og ikke mindst, hvordan vi som kollegaer kan hjælpe hinanden.

Bogen kan også være rigtig god til vores pårørende, som har svært ved at forstå, hvilken verden vi befinder os i.

Michael Molin giver dig en indsigt, som kan inspirere dig til at gå på opdagelse i dit indre. Jeg er personligt ret vild med, at når man læser bogen, får man følelsen af, at han lægger energien i at forklare, hvorfor det er relevant og ikke mindst vigtigt.

Michael Molin forklarer komplekse emner på en enkel måde ved at kombinere videnskab, undersøgelser, cases og ægte iagttagelser. Hvis du gerne vil lære mere om dine følelser og lære at udtrykke dem, og derigennem kontrollere din adfærd, skaber bogen et godt fundament.

Jeg vil sige, at denne bog skal læses for at forstå, hvad det vil sige at bære en uniform og følgerne deraf. Den er så inspirerende på alle måder.

‘Terapi for mennesker i uniform’ af Michael Molin, kan købes eller downloades som e-bog og lydbog.