07.06.2024

Foto: Michael Altschul

Et langt arbejdsliv med mange tillidshverv

Peder Jørgensen har 40-års jubilæum og går nu på pension.

Af Jacob Falkenby og Henrik Thøgersen, Lederafdelingen

I 1981 gik Peder Jørgensen gennem porten ind til Nyborg Statsfængsel. Nu går han ud ad porten igen og takker af efter 40 års tjeneste for Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet.

Peder blev i 1988 en del af lokalafdelingen i Nyborg, og i 1996 blev han afdelingsformand samme sted. I 2000 kom Peder ind på forbundskontoret, som henholdsvis næstformand og kasserer. I 2010 søgte og fik Peder Jørgensen en stilling som trivselskonsulent på Nyborg Statsfængsel, som efterfølgende blev til en enhedschefstilling. Peder blev hurtigt en del af lederafdelingens bestyrelse og overtog posten som afdelingsformand i 2016, en post som han bestred frem til marts 2019. Peder valgte at blive i lederafdelingens bestyrelse som suppleant, så han slutter, hvor han startede.

Peder er nærmest begrebet ’tillidsmand’ i ordets allerfineste form. Derfor var det også naturligt, at Peder Jørgensen i 2019 blev indstillet til fængsels-forbundets 25 års æresnål.

Peder har haft en stor betydning, både som fagforeningsmand, men også som betroet medarbejder. Det var også på den baggrund, at der var et ønske om at indstille Peder til en fortjenstmedalje efter 40 års tro tjeneste.

Men da Peder Jørgensen sidder i en stilling som enhedschef, var han for høj i charge. Til gengæld var Peder for lav i charge til at modtage Dronningens Ridderkors. Der skal man minimum være institutionschef. Hurra for den sunde fornuft.

Peder er mange ting: Samvittighedsfuld og loyal, pragmatisk, altid engageret, Peder snyder ikke nogen. Peder har også en forunderlig hukommelse, han kan huske stort set alt, hvilket mange har haft rigtig god gavn af.

Man kan sagtens være rygende uenig med Peder. Til gengæld er det stort set umuligt at blive uvenner med ham, fordi Peder er Peder. En af de ting, mange vil bære med sig, er: Peder vil altid godt tænke sig godt om, inden han træffer en beslutning. Det er noget, mange kunne lære noget af.

Kriminalforsorgen er en fabrik med en stor personalegennemstrømning, så man bliver nok hurtigt glemt. Peder Jørgensen vil ikke blive glemt.