17.04.2024

Et flertal i Folketinget vil forbyde rygning i fængslerne

Det ser ud til, at ideen om et rygeforbud begynder at fænge på Christiansborg.

Både Alternativet, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti går nu ind for at forbyde rygning i fængselscellerne.

Alternativets retsordfører Josephine Fock siger: ”Vi mener de indsatte kan ryge på deres gårdtur, men må respektere, at der ikke skal ryges inden for på grund af de ansattes arbejdsmiljø.”

Tilsvarende lyder det fra Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen og Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod. Dermed er der et politisk flertal for et forbud.

De øvrige partier er fodslæbende i spørgsmålet på nær Enhedslisten, som er imod et forbud.

Pernille Skipper siger: ”Vi er tilhængere af, at man laver reglerne på hvert enkelt institution på en måde, så de indsatte kan ryge på deres egen celle og udendørs under så restriktive regler som muligt. Man kan for eksempel også lave regler om udluftning med videre. Det er også sådan, vi ser det på for eksempel plejehjem, hvor der på den ene side er tale om et privat hjem og på den anden side en arbejdsplads. Det er ikke optimalt, men det er jeg heller ikke sikker på, at det kan blive i nogen form.”

Forbundet: Et forbud er eneste vej frem
Fængselsforbundet mener, at et forbud mod tobaksrøg i Kriminalforsorgens institutioner er på høje tid.

Forbundssekretær Allan Kjær siger: ”Det handler jo om fængselsbetjentenes arbejdsmiljø, og der kan ikke være tvivl hos nogen om, at et røgfyldte lokaler er meget sundhedsskadelige. Stort set alle andre arbejdspladser er jo lysår foran på det her punkt,” siger han.

Og det ærgrer ham, at politikerne har været længe om at vægte arbejdsmiljøet højt nok til at turde forbyde røgen.

”Det undrer mig, at der ikke er flere politikere, der før har ønsket at tage ansvar i denne sag. Den eneste reelle løsning er en ændring af lovgivningen,” siger han.

Total forbud i andre lande
Andre lande har et totalt forbud mod rygning. Det gælder Sverige, Australien og New Zealand. I Sverige indførte Kriminalvården forbuddet under en forordning, der har med sikkerhed og orden at gøre.

Helt så hurtigt kan det ikke gøres i Danmark, her kræver det en lovændring.

Af Kristian Westfall