07.06.2024

Erfarne betjente deler viden

Fængselsbetjente peger på sparring med kollegaerne som det vigtigste element i læringsforløbet ’Lås op’, der lige er gået ind i sit tredje år.

Selvom man som fængselsbetjent har set det meste i Kriminalforsorgen, er det stadig vigtigt, at få ny, brugbar kendskab til jobbet. Faktisk er det et krav i den seneste flerårsaftale, at fængselsbetjente med mere end fem års anciennitet skal gennemgå efteruddannelsen ’Lås op til fremtiden’.

Indtil videre har 1.104 fængselsbetjente gennemført forløbet.

En af dem der er blevet udfordret på forløbets tre omdrejningspunkter – roller, relationer og refleksion – er fængselsbetjent Bettina Bo Jensen fra Statsfængslet ved Kragskovhede.

Hendes knap så høje forventninger blev gjort til skamme, da hun startede på kurset sammen med 20 andre på det nordjyske fængsel.

”Det var fedt, at vi betjente kunne erfaringsudveksle og lære af hinanden. Vi fik luft for vores frustrationer, og underviseren arbejdede konstruktivt med dem. Normalt har vi jo ikke tid til at diskutere over den måde, vi arbejder på,” siger hun.

En anden, der har deltaget i Lås Op-forløbet, er overvagtmester i Arresthuset i Randers Bjarne Fruerlund. Han startede sin uddannelse i midten af 1980-erne, og fik også meget ud af
sparringen med kollegaerne.

”Det bedste var de gode debatter, og de drøftelser vi havde. Det var enormt lærerigt at høre kollegaernes holdninger. Jeg fik et godt indtryk af, at vi taler et godt sprog, og at kollegaerne har en god moral og holdning til relationsarbejdet,” siger Bjarne Fruerlund.

Både han og Bettina Bo Jensen føler, at de er blevet bekræftet i, at de allerede praktiserer det rigtige i forhold til de indsatte.

”Jeg har ikke ændret noget i mine arbejdsopgaver på baggrund af ’Lås Op’. Men jeg er blevet bevidst om, at jeg – og vi her på Kragskovhede – gør det rigtige, når det kommer til at møde de indsatte. Det er et stort skulderklap,” siger Bettina Bo Jensen.

Løbende justeret
Når Bettina Bo Jensen blev positivt overrasket, er det formentlig fordi en del af de kritikpunkter, der har været af forløbet, er blevet taget til efterretning i løbet af 2015. Uddannelsen bliver nemlig løbende justeret. Blandt andet kom der nyt kursusmateriale i sommer, som i højere grad inddrager de erfarne betjentes store viden, så der skabes en mere direkte kobling til den daglige praksis i fængsler og
arresthuse.

Den seneste evalueringsrapport bakker de to betjentes oplevelse af gruppearbejdet og vidensdeling op. Ifølge evalueringen mener 85 procent af betjentene på kurset, at gruppearbejdet ’i høj grad’ eller nogen grad’ bidrager til forståelsen af det faglige indhold.

Opgradering af samtaler
I rapporten undersøges også behovet for forventningssamtaler. Altså en før-samtale mellem betjenten og lederen om kursets indhold. Mange giver udtryk for, at den er vigtig. Især for at alle starter på samme niveau.

Ifølge uddannelseskonsulent på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Caroline Aminvi Johnson bliver der derfor nu lagt mere vægt på samtalerne mellem lederne og deltagerne.

”Det er vigtigt, at afstemme med sin nærmeste leder, før den enkelte går i gang med kurset. Det er der fokus på nu, og det mener vi, er positivt for oplevelsen af kurset,” siger Caroline Aminvi Johnson.

Det er dog ikke derfor, at Bettina Bo Jensen fandt kurset brugbart. Nærmest tværtimod. Hun havde ingen egentlig forventningssamtale med sin nærmeste leder før, og har slet ikke haft en opfølgende samtale – til trods for at det faktisk er det syvende modul ud af otte.

”Jeg har ikke snakket med min leder om det, siden jeg blev færdig, og det er jo en del af modulerne. ’Lås op til fremtiden’ har helt klart en arbejdsopgave på det område. Der bruges mange timer på at sende medarbejdere på kursus, men jeg synes, ledelsen tager for let på det, og ikke laver det opfølgende, de skal,” siger Bettina Bo Jensen.

Teori på dagligdagen
Forbundssekretær i Fængselsforbundet Bente Benderska har hørt samme kritik fra andre deltagere. Hun hæfter sig dog ved, at Kriminalforsorgens Uddannelsescenter har lyttet til kritikken og løbende justeret i uddannelsen og instruktørkorpset.

”En af de helt store udfordringer i forhold til deltagernes udbytte af kurset har været, at lederne ikke var klædt ordentligt på til at holde samtalerne, før medarbejderne skulle på uddannelsen. Forventningerne har derfor gået i en helt anden retning, end kursets indhold var bygget op om. Men jeg tror, at mange alligevel kan have fået et godt udbytte af uddannelsen og fået sat nogle teoretiske ord på deres praktiske dagligdag. Det kan ganske givet give anledning til refleksioner i forhold til den måde, man udfører sit arbejde på,” siger Bente Benderska.

Alle erfarne betjente i Kriminalforsorgen forventes at have deltaget i ’Lås op’ ved udgangen af 2016.

Af Kristian Westfall