14.02.2024

En fejl på en lønseddel blev til en halv million

Det kan svare sig at være vågen. En fejl på en værkmesters løncheck i Kragskovhede Fængsel viste sig nemlig at være et landsdækkende problem.

En værkmester i Kragskovhede Fængsel undrede sig sidste år over, at hun ikke havde fået erfaringstillægget og gik til sin tillidsrepræsentant Karsten Pedersen. Han kunne straks se, at der var noget galt.

”Lønkontoret havde simpelthen regnet et år forkert i forhold til, hvornår kun kom på slutløn. Hun havde derfor ikke fået erfaringstillægget, selvom hun var berettiget til det,” fortæller Karsten Pedersen.

Han rejste derfor sagen i Område Midt og Nord, og fire måneder senere kom der svar. Den var god nok. Det manglende beløb skulle efterbetales: ”Det blev hun selvfølgelig glad for,” siger Karsten Pedersen.

20 andre
Fængselsforbundet valgte derefter at undersøge om fejlen gjorde sig gældende for flere værkmestre. Det var nærliggende, fordi værkmestre i modsætning til fængselsbetjente kun har to års prøveansættelse. Af den årsag kommer de hurtigere på slutløn.

Forbundssekretær Erik Larsen forklarer: ”Tillægget tildeles alle uniformerede i løngruppe 2 -3, der har været otte år på slutløn. Men Kriminalforsorgen har regnet forkert, da de skulle gøre antallet af år op for værkmestrene. Derfor har nogle værkmestre ikke fået erfaringstillægget, selvom de havde ret til det.”

Fejl i tre områder
I hovedstaden er der nu fundet fejl i lønnen for 13 værkmestre med en efterbetaling på over 200.000 kroner.

På Sjælland har forbundet fundet fejl for seks værkmestre med en forventet efterbetaling på over 100.000 kroner.

Og i Midt og Nord er der fejl i lønnen hos fire værkmestre, som står til efterbetaling på over 30.000 kroner.

Syddanmark er gennemgået endnu, men der er formentlig også fejl på de kanter.

”Sagerne er ikke afsluttet endnu. Derfor er pengene ikke udbetalt, men det ender måske på en halv million kroner i efterbetaling. Alt sammen fordi en værkmester og en tillidsrepræsentant var vågen i Kragskovhede,” siger Erik Larsen.

Af Søren Gregersen
Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl, om du har penge til gode.