14.02.2024

Elever i arresthuse

Kriminalforsorgens ledelse har godkendt, at arresthuse nu kan bruges som uddannelsesinstitutioner for nye elever.