07.06.2024

Elever beordret til tjeneste i Vestre Fængsel

Ti elever fra skolen i Nykøbing Falster har fået aflyst deres undervisningsforløb med kort varsel og i stedet kaldt på arbejde.

Bemandingssituationen er nu så presset på Sjælland, at Kriminalforsorgen er nødt til at bruge elever til at tage vagter, selvom de burde være i skole.

Det første hold fra Nykøbing Falster skulle efter planen vende tilbage til skolen i denne uge til deres andet undervisningsmodul. Men i stedet for to måneder på skolebænken er otte af dem nu beordret til tjeneste i Vestre Fængsel, mens to fortsætter tjenesten i Storstrøm Fængsel.

De fik et meget kort varsel om, at skoleundervisningen var aflyst, fortæller Anders, som er en af eleverne.

”Vi fik det at vide i onsdags i sidste uge. Vi troede ikke på det. At det var for sjov. Heller ikke vores praktikvejleder havde hørt noget om det, men den var god nok.”

Anders bor på Lolland og har valgt at uddanne sig på skolen i Nykøbing, fordi det ligger tæt på. Nu har han pludselig fået fire timers transporttid til og fra jobbet.

”Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle køre så langt, da jeg søgte et job i Kriminalforsorgen. Min kæreste er heller ikke ligefrem begejstret for det. Hun bor i Nakskov. Det har strejfet mig, om jeg skal vende tilbage til mit gamle job på Lolland. Men i første omgang prøver jeg at få det bedste ud af det,” siger han.

Marie er også skuffet over forløbet. Hun fik også besked fire dage før: ”Men jeg kunne ikke få mere at vide: Hvor længe skal vi arbejde i Vestre? Hvilke vagter skal vi dække? Hvornår fortsætter vores uddannelse? og så videre. Det påvirkede mig helt vildt. Er jeg bare to hænder og to fødder, som kan kastes rundt? Jeg har mand og familie, og vi har aftaler i weekenderne, som jeg nu ikke ved, kan lade sig gøre. Jeg synes, det er en falliterklæring, at vores skoleforløb bare bliver afbrudt,” siger hun.

Jeg synes, det er en falliterklæring, at vores skoleforløb bare bliver afbrudt

Dårlig stil
Fællestillidsmand på Sjælland Nina Odgaard synes, at eleverne er blevet behandlet dårligt.

”Det er skidt på alle led og kanter. For det første er det dårlig stil at beordre eleverne til tjeneste et helt andet sted i landet, når de havde planlagt deres tid efter, at de skulle være på skolen i to måneder. For det andet er det utrolig klodset at meddele det med få dages varsel. Og for det tredje sender det et signal til eleverne, om at deres skolegang ikke prioriteres.”

Hun mener ikke, det er den rigtige måde at løse bemandingsproblemerne på: ”Hvis du gerne vil holde på de nye, så skal du behandle dem ordentligt. Det giver sig selv.”

Fællestillidsmand i Hovedstaden, David Jensen, er heller ikke imponeret over forløbet, selvom eleverne hjælper på mandskabsmanglen i København.

”Vi er pressede, men derfor skal vores folk jo stadig behandles på en god måde. Jeg vil kalde det her forløb en ommer. Næste gang bør man planlægge tingene noget bedre, så man ikke behøver at beordre elever til at afbryde deres uddannelse med så kort varsel.”  

Mandskabsmangel
HR-direktør Mik Grüning fortæller, at det er åbningen af Polititorvets Arrest, som har skabt behov for at øge bemandingen på Sjælland.

”På den baggrund har vi besluttet, at modul 2-eleverne kunne indgå i postbesættelsen; primært i Vestre Fængsel. Eleverne kommer hovedsageligt fra Storstrøm Fængsel, og dermed kan flytningen give udfordringer for den enkelte elev. Vi anerkender, at løsningen kan skabe gener, og derfor har vi, blandt andet i vagtplanerne, gjort hvad vi kunne for at imødekomme den ekstra transport og finde løsninger for de enkelte elever. Løsningen er sket i tæt dialog med eleverne og tillidsfolkene i området. Det er vigtigt, når vi beder eleverne om at hjælpe deres kollegaer ude i husene, at der tages de nødvendige hensyn,” siger han.

Han oplyser, at eleverne vil blive tilbudt et nyt skoleforløb snarest muligt, og at det sikres, at eleverne ikke får et løntab på grund af det forskudte uddannelsesforløb.

Af Søren Gregersen