17.04.2024

Ringe Fængsel skal udvides med flere pladser i 2023

Ekstra bevilling skal sikre driften til næste år

Regeringen vil med et beløb på 95 millioner kroner holde Kriminalforsorgen kørende et år mere. Flere betjente er der dog ikke udsigt til.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder det et løft til en presset kriminalforsorg – men regeringens finanslovsforslag handler mere om at ’holde sammen’ på en presset kriminalforsorg.

Ekstrabevillingen på 95 millioner kroner skal nemlig bruges til at dække et stort underskud på Kriminalforsorgens budget i 2021.

Hullet i økonomien er opstået fordi, der er mange flere indsatte end forventet. Desuden er der ekstraudgifter til håndtering af nye medicinregler.

Regeringens ekstrabevilling vil derfor ikke for alvor forbedre situationen i Kriminalforsorgen. Det kommer tidligst til at ske i forbindelse med forhandlingerne om en ny flerårsaftale om et år.

Allerede nu ligger det fast, at der er brug for endnu flere pladser. Justitsministeriet regner med, at belægget stiger til 103 procent i 2021.

Så derfor annoncerer ministeren 250 pladser yderligere i de næste tre år. I 2022 åbnes der 90 pladser i Helsingør Arrest, Køge Arrest, Horserød Fængsel og Ringe Fængsel.

Og i 2023 regner man med at udvide Sønder Omme Fængsel og Nyborg Fængsel med cirka 160 pladser.

Antallet af fængselsbetjente er faldet ti år i træk, og der er kun omkring 2.000 tilbage.

Ikke et ord om personale
Mens ministeren er klar over, at fængslerne er overfyldte, så er han tilsyneladende ikke klar over, at fængselspladser kræver personale. Der står i hvert fald ikke noget om flere betjente i finanslovsudspillet.

Kriminalforsorgens store problem er ellers ikke mangel på celler. Det er personaleunderskuddet, som er årsagen til, at fængsler og arresthuse er overfyldte. Der er simpelthen ikke folk til at holde flere pladser åbne.

Antallet af fængselsbetjente er faldet ti år i træk, og der er kun omkring 2.000 tilbage.

I det lys er det overraskende, at regeringen vælger at åbne pladser uden at tænke bemandingen ind i regnestykket. Det stemmer dårligt overens med virkeligheden ude i institutionerne. Her er situationen i øjeblikket så alvorlig, at der ikke er nok betjente til at holde alle fængselsafdelinger åbne.

I forvejen låses de indsatte inde i længere tid. Nu frygter personalet flere steder, at man bliver nødt til at låse de indsatte inde på cellerne i 24 timer i døgnet.

At kunne åbne flere pladser i den nuværende situation virker derfor urealistisk. Men det er ikke desto mindre planen.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen,opfordrer Nick Hækkerup til at forklare, hvordan han vil åbne 250 nye pladser, når der mangler mindst 600 fængselsbetjente.

Tiden vil vise, om kapacitetsudvidelserne er tænkt helt igennem.

Af Søren Gregersen

 

250 nye pladser

Regeringen vil i 2021 videreføre kapacitetsudvidelserne

fra i år med 60 pladser i Assens Arrest, Nykøbing Falster Arrest, Næstved

Arrest og Nykøbing Fængsel. I 2022 skal der åbnes 90 pladser i Helsingør Arrest,

Køge Arrest, Horserød Fængsel og Ringe Fængsel. I 2023 skal der åbnes 160 ekstra

pladser i Sønder Omme Fængsel og Nyborg Fængsel.