17.04.2024

Ekspert: Det er risikabelt at fjerne relationsarbejde fra fængselsbetjente

Lise Billund er ph.d. ved Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi, og har beskæftiget sig indgående med fængselsbetjentes dobbeltrolle i danske fængsler. Hun mener, det er risikabelt at svække den dynamiske sikkerhed i fængsler og arresthuse.

”Jeg kan se flere risici ved at fokusere hårdt på den statiske sikkerhed. Selvom der fra politisk hold tales for hårdere regimer for at forbedre fængselsbe tjentes sikkerhed og arbejdsvilkår, kan det meget vel virke den anden vej rundt. Sandsynligheden for at indsatte, der føler sig umenneskeliggjort, i højere grad vil reagere med aggressiv adfærd, er stor. Det kan skabe mere had mod fængselsbetjente. Desuden finder mange fængselsbetjente stor faglig mening i relationsarbejdet. Man risikerer simpelthen at miste betjente, der ikke længere finder jobbet interessant og givende. Derudover risikerer Kriminalforsorgen som organisation at miste evnen til at resocialisere de indsatte. Med det store fokus på hårdt mod hårdt lukker man ned for en anden side af Kriminalforsorgen, som man ellers opbygger stærke kompetencer i,” siger hun.

Men det er ikke kun de indsatte, der er i risiko for at blive forrået. Hvis man fratager fængselsbetjente relationsarbejdet, er der mange fængselsbetjente, der over tid vil ændre opfattelsen af dem selv som mennesker.

”Vi ved menneskelige relationer er afgørende for de mennesker, vi er og bliver. Det kan helt klart komme til at ændre den måde som fængselsbetjente ser sig selv på, hvis han kun har negativ kontakt dagen lang,” siger hun.

Hun er glad for den store opbakning til den dynamiske sikkerhed i Fængselsforbundets undersøgelse, men det overrasker hende ikke.

”Jeg ved, at fængselsbetjentene prioriterer den dynamiske sikkerhed højt. Min oplevelse er, at fængselsbetjente generelt gerne vil gøre en forskel. Og som jeg ser det, står fængselsbetjentene i en uhyre kompleks situation. De skal både forholde sig til kriminelle og ofte skadede mennesker. De har kollegaer, som de skal forholde sig til samt hele tiden de finere, hvilken tilgang der er hård nok eller for blød.

Jeg oplever, at fængselsbetjente er meget udsatte i deres job. De har brug for et tydeligt fagligt værdigrundlag, for at udføre det komplekse job de har. At fratage dem den dynamiske sikkerhed frygter jeg får samme konsekvens, som når man tager solbad uden solcreme. Den dynamiske sikkerhed er simpelthen en beskyttelsesfaktor i jobbet,” siger Lise Billund.