20.04.2024

Dynamisk beskæftigelse

Peter Skaarup (DF) har spurgt justitsministeren, hvorfor værkmestre må have opsyn med 20 indsatte nu, når de førhen kun måtte have opsyn med 7. Hvad er der sket i mellemtiden? Til det svarer ministeren blandt andet: ”Tallet af indsatte versus værkmestre er ikke en statisk, men en dynamisk størrelse.” Man kan altså komme langt med fleksibilitet.