07.06.2024

Drop bodsordningen

Kære Johan Reimann

I disse tider er der lagt mere og mere over på arbejdsmiljørepræsentantens skuldre. Ting som mobning, sygefravær, høje følelsesmæssige krav, besparelser og meget, meget mere er også endt på mit og mine kollegaers bord.

Meget af det der presser både mine kollegaer og mig er ting, man ikke har indflydelse på. Jeg tænker her på bodsordningen, som betyder, at institutioner bliver straffet økonomisk, hvis de har et højt sygefravær.

I Ellebæk er vi omkring 44 fængselsbetjente. I 2015 havde vi omkring 28,8 sygedage i gennemsnit. Heraf var kun de syv dage om året per medarbejder almindelig sygdom. Resten af sygedagene stammer fra kollegaer, der er blevet alvorligt syge. Sygdomme som gør, at en stor del af dem ikke kommer tilbage til Kriminalforsorgen.

Desværre munder det ud i, at en i forvejen meget presset økonomi i Ellebæk nu bliver endnu værre med udsigten til en bod i størrelsesordenen 600.000-700.000 kroner.

I mine øjne er det eneste denne bod gør, at straffe de raske medarbejdere med en dårligere økonomi på deres arbejdsplads. De langtidssygemeldte kommer jo ikke tilbage af, at deres arbejdsplads får pålagt en stor bod, men de raske medarbejdere bliver derimod straffet med færre midler og risiko for større nedslidning på grund af manglende resurser til følge.

Jeg opfordrer derfor til at droppe bodsordningen, da den i højere grad fremmer sygefravær end forebygger den.

Med venlig hilsen
Thomas Haasum
Fængselsbetjent i Ellebæk.
Arbejdsmiljørepræsentant/koordinator og arbejdsmiljørepræsentant i Områdets arbejdsmiljøudvalg.

(Vi håber at bringe direktørens svar i næste fagblad (red.))