08.04.2024

Anstaltsoverbetjent Storm Siegstad og direktør Christian Høygaard.

Dronningens fortjenstmedalje

Anstaltsoverbetjent Storm Siegstad i Aasiaat har fået overrakt Hendes Majestæt Dronningens fortjenstmedalje i sølv efter lang og tro tjeneste, som markering af 40 års ansættelse i statens tjeneste.

Direktør i Kriminalforsorgen i Grønland, Christian Høygaard, skriver:

“Storm startede i Kriminalforsorgen samme sommer, som jeg startede i børnehaveklasse. Gennem 40 år har han – mest i Aasiaat, men også i perioder i Nuuk og i Herstedvester – bidraget til trygheden i det grønlandske og det danske samfund.

Storm har undervejs med kollegiale practical jokes givet mange gode grin i anstalten, og han har med sin enorme anstaltsfaglige erfaring været en stor støtte for sine yngre kolleger, som er ansat i de senere år og nu skal bære arven videre.

Nærmest symbolsk leveres den smukke fortjenstmedalje i en æske produceret af de indsatte i Herstedvester, hvor mange grønlandsk dømte gennem tiden har været anbragt. På den måde hænger tingene smukt sammen, og minder om at samfundets sammenhængskraft ikke kommer af sig selv, men gennem hårdt arbejde fra blandt andet anstalts- og fængselsbetjente, der som nogle af de sidste med varme og faste hænder holder fast i de medborgere, som er ved at falde helt ud over kanten.”

Christian Høygaard fortæller, at hele Storm Siegstads familie i tre generationer var med ved overrækkelsen af medaljen i anstalten og via FaceTime.

Pilluarit! Storm med en ærefuld karriere og Qujanaq for din indsats!