17.04.2024

Direktøren satser på flere dobbeltvagter

Fagbladet har spurgt Kriminalforsorgens direktør om, hvordan der konkret arbejdes for at afhjælpe bemandingssituationen.

”Jeg ved godt, hvor barskt det er for personalet lige nu, især går det ud over deres familieliv, at de bliver kaldt så meget på arbejde, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe,” siger hun.

I arbejdet med at løse den kritiske situation kigger Ina Eliasen på to ben, nemlig bemandingsoptimering og fastholdelse. ”For tre uger siden samlede jeg alle chefer i hele landet for at se på, om der er noget, vi kan gøre lige nu for at frigøre bemandingsressourcer. Det arbejde er slet ikke færdigt endnu, vi er i gang med at se, hvilke forslag, der kan føres ud i livet juridisk. Men jeg kan nævne, at vi ser på at planlægge med flere dobbeltvagter.

Det er et konkret ønske fra medarbejderne netop i forhold til at kunne planlægge familielivet også, så arbejder vi på et projekt med rundering og at få skrinlagt urinprøver inden hospitalsbesøg for på den måde at frigøre tid,” siger direktøren.

Rekruttering er et tredje ben, der arbejdes på hele tiden, fortæller direktøren: ”Vi bliver ved med at presse os selv i forhold til rekruttering og planlægger lige nu med at komme ud i alle hjørner af landet for at ramme de unge på ungdomsuddannelserne.”

”Jeg ved godt, hvor barskt det er for personalet lige nu, især går det ud over deres familieliv, at de bliver kaldt så meget på arbejde, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe, siger Ina Eliasen

Bedre vilkår for eleverne
Kriminalforsorgens HR-afdeling har mødtes med 24 elever fra hele landet for at blive klogere på, hvordan deres hverdag kan blive bedre. Det har givet viden og forslag, som der nu arbejdes videre med.

”Det er jo svært, når vagtplanen skal gå op. Men vi har sagt til HR-chefer i hele landet, at hver eneste elev skal behandles som et guldæg, og vi skal spørge os selv: gør vi, hvad vi kan for at passe på jer? Også her er vi i gang med at kigge på en række ting, der kan forbedres,” siger hun.

Direktøren understreger, at man skal gøre, hvad man kan her og nu, men også sætte sin lid til flerårsaftaleforhandlingerne.

”Der kommer forhåbentlig nogle gode rammer, der kan hjælpe os med at løse de grundlæggende strukturelle problemer med mere langsigtede løsninger,” siger Ina Eliasen.

Af Maria Hamilton

”Jeg er bekymret for vores prøvebetjente, som skal sikre vores fremtid”

”Vi mister flere fængselsbetjente, end vi kan nå at ansætte”