07.06.2024

“Det er vores forbandede pligt at blive ved med at kæmpe”

Brian Kristiansen er områdetillidsrepræsentant i Område Syddanmark. Selvom bemandingsproblemet hænger over alles hoveder som en sort sky, giver han ikke op.

Hvilke udfordringer, mener du, er størst i dit område lige nu?
Bemanding er altoverskyggende, det løber mig koldt ned ad ryggen. Vi prøver at lave nogle tiltag, der skal løse overarbejdet. Det er det, som ødelægger folk allermest. Hvis det var væk, kunne vi løse nogle af de andre udfordringer i systemet.

Renbæk og Nyborg er der, hvor det virkelig ser grelt ud. Men det ser heller ikke godt ud de andre steder. Det er frustrerende, at der ikke er knapper at skrue på, som gavner alle. Det går altid ud over nogen.

Der er indført rundering i Nyborg, hvor de indsatte er hjemme på afdelingerne og bliver beskæftiget der, og så dækker værkmestrene postbesættelsen i dagtimerne. Det frigør arbejdsopgaver, men så er der en anden udfordring: Der er mange, der ikke længere kan se sig selv og deres faglighed i opgaven. Desværre er bemandingssituationen sådan, at medmindre der kommer nogen med en virkelig god idé, så bliver der skruet op for rundering.

Hvad brænder du for i dit arbejde?
Jeg går til min opgave med et brændende ønske, og jeg vil strække mig så langt, som jeg overhovedet kan, for at folk får en arbejdsdag, de kan være i.

Det er vores forbandede pligt at blive ved med at kæmpe og finde løsninger, så det bliver tåleligt at gå på arbejde.

Vi forpligter os som områdetillidsrepræsentanter til at samarbejde med ledelsen, så langt som overhovedet muligt – og jeg mener, vi får de bedste resultater ved at stå sammen om at løse opgaverne.

Hvad er dine mærkesager?
Lønforhandlinger ligger mig meget på sinde. At vi kæmper indædt for at skaffe ekstra kroner til vores medlemmer og bruger de midler, der er sat af, og får dem fordelt passende. Det er en mærkesag, fordi det er den eneste måde, vi kan lønforbedre vores medlemmer. Vi har set gennem mange år, at det ikke er i overenskomsten, at pengene skal hentes.

Hvordan vil du karakterisere samarbejdet mellem dig og dine TR-kollegaer?
Vi er en meget sammentømret bestyrelse, og vi kommunikerer med hinanden hver uge på mail, telefon eller til møder. Vi er meget enige om, hvordan vi vil agere, og hvordan vores kommunikation med de lokale ledelser skal være. Det ligger os meget på sinde, at man er ordentlig overfor hinanden TR og ledelse imellem, og vi forventer det samme den anden vej.

Af Maria Hamilton

BLÅ BOG
Brian Kristiansen blev ansat i Kriminalforsorgen i 2007. I 2013 blev han medlem af bestyrelsen for lokalafdelingen i Nyborg Fængsel og formand i 2015. Brian blev i 2017 valgt til områdetillidsrepræsentant i Syddanmark.