17.04.2024

Inden for i Færøernes arresthus

Den færøske kultur spejler sig i deres arresthus: Der hersker ro og orden i balance med den storslåede natur. Kollegaerne håber dog, at der om nogle år bygges et fængsel på øerne.

Du skal ikke tage til arresthuset i den nedlagte militærstation i Mjørkadali, hvis du vil opleve bål, brand og blinkende lygter.

Indenfor i Færøernes Arresthus er der lige så stille og roligt som i samfundet udenfor.

Arresthusets 12 betjente tager sig af de 14 pladser, som er nok til at dække varetægtsbehovet på øerne.

Sidder der udlændinge i arresthuset, vil det typisk dreje sig om danskere.

Fængselsforbundet møder en af dem i forbindelse med et medlemsmøde i september: ”Det er fine forhold heroppe. Nok bedre end i Danmark,” siger han og fortsætter: ”Her behøver man ikke se sig selv over skulderen. Vi hygger os med hinanden. Det er lige før, at man kommer med blomster, når der kommer nye.”

Husets placering i fjeldet er helt unik. Udsigten er storslået. Måske den bedste i Kriminalforsorgen.


Herfra betjente Færøernes Kommando tidligere den nærliggende radar i Sornfelli Fjeldet. I 2007 blev stationen nedlagt, og i 2011 rykkede arresthuset ind, efter der var konstateret svamp i bygningen i Tórshavn.

Den unikke placering har dog ulemper. Der er langt til byen og retten, så der bruges meget tid på transport.

Man kan også risikere at sne inde. Det er sket, fortæller fængselsbetjent Birgir Hansen: ”Vi var på et tidspunkt sneet inde i tre dage. Til sidst havde vi næsten ingen mad tilbage, og der var bestilt en helikopter til vagtskiftet.”

En sneplov fik dog kæmpet sig gennem sneen, så helikopteren blev aflyst.

En anden ulempe ved bygningen er, at huset ikke er bygget til at være arresthus. Cellerne er meget store – umiddelbart et luksusproblem – men det giver udfordringer i forhold til visitation og sikkerhed.

En ulempe ved bygningen er, at huset ikke er bygget til at være arresthus. Cellerne er meget store – umiddelbart et luksusproblem – men det giver udfordringer i forhold til visitation og sikkerhed.

”Det er et stort fælles ønske fra min og kollegaernes side at finde en permanent og bedre løsning,” siger Edvard Olsen.

Fængsel på Færøerne?
Bygningen egner sig heller ikke som fængsel. Faciliteterne er ikke til det.

Der sidder derfor kun afsonere med straffe op til halvandet år. Afsonere med længere straffe sendes til Danmark.

Der er derfor stor politisk bevågenhed omkring afsoningsforholdene på Færøerne. Et enigt Lagting har pålagt lagmanden at gå i dialog med de danske myndigheder om forbedring af forholdene.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Edvard Olsen håber derfor, at der om nogle år etableres et egentligt fængsel på øerne.

”Det er et stort fælles ønske fra min og kollegaernes side at finde en permanent og bedre løsning, som både lever op til det sikkerhedsmæssige og trygheden for såvel indsatte og ansatte, samt understøtter den opgaveløsning, vi varetager,” siger han.

Medlemsmøde
Anledningen til besøget i arresthuset var Fængselsforbundets medlemsmøde. Her orienterede forbundsformand Bo Yde Sørensen om forbundets arbejde og forbundssekretær René Larsen fortalte om pensionsreglerne.

Der var også mulighed for at stille spørgsmål. De gik på de samme ting, som var mødet holdt i et arresthus i Danmark.

Hvordan er det med udbetaling af feriepengene? Hvordan er rådighedsreglerne? Hvordan er det med de forskellige tillæg og så videre.

Der blev også uddelt en jubilæumsgave til Heðin Askham for 40 års tjeneste i staten.

Af Søren Gregersen

Færøernes Arrest hører under Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne. Arresthuset tilbyder blandt andet misbrugsbehandling og anger managementkursertil de indsatte.