20.04.2024

Det bliver en stor opgave at huse flygtninge

Det er ikke en ønskesituation, at vi skal håndtere et stort antal flygtninge i danske fængsler. Ikke desto mindre er det det, vi er blevet pålagt af vores arbejdsgiver.

Som det er blevet offentliggjort i dag, skal Kriminalforsorgen finde plads til indkvartering af afviste asylansøgere. Det er en opgave, som vi naturligvis godt kan løse. Men det er også en opgave, der endnu engang trækker store veksler på vores medlemmers tid og kunnen. Hvis manøvren med den hurtige omstilling af fængsler til flygtninge skal lykkes, er det helt afgørende, at personalet bakkes op med information, ressourcer og retningslinjer.

For det første skal personalet vide, hvad der sker med deres arbejdsplads. Her er der et stort efterslæb. Vores medlemmer på Kærshovedsgaard og Vridsløselille har hverken vidst, om de var købt eller solgt.

For det andet nytter det ikke noget, at pålægge vores medlemmer nye opgaver uden at bakke dem op med ressourcer. Vi har i forvejen personaleunderskud og nu bliver vi akut bedt om at løse en kæmpe opgave for regeringen.

For det tredje skal der være helt klare retningslinjer for, hvordan personalet skal håndtere klienter, hvoraf nogle er frihedsberøvede og andre ikke. Personalet skal vide præcist, hvad de må og ikke må for at sikre sikkerhed og orden.

Her er hvad vi ved
Vores medlemmer skal stå for håndtering af afviste asylansøgere på Kærshovedgaard og Sjælsmark, mens Vridsløselille skal håndtere frihedsberøvede asylansøgere.

Efter nytår bliver der etableret et udrejsecenter på Kærshovedgaard med en forventet kapacitet på cirka 600 personer. Desuden fortsætter udrejsecenteret i Sjælsmark. Her vil der være tale om en indkvartering på omkring 600-700 personer.

Både på Kærshovedgaard og på Sjælsmark er det de nuværende medarbejdere, der skal stå for at løfte opgaven med den daglige indkvartering af asylansøgere. Jeg er meget opmærksom på, at dette vil give overarbejde for mange, og har derfor kraftigt gjort direktoratet opmærksom på denne problemstilling. Jeg forventer på den baggrund, at aftalen fra Sjælsmark indføres på Kærshovedgaard, og at der samtidig indføres straksudbetaling af overarbejde til vores medlemmer.

Kærshovedgaard
Etableringen af det nye udrejsecenter på Kærshovedgaard er en delvis udmøntning af den asylpakke, der blev vedtaget den 20. november. Kærshovedgaard skal bruges til personer, der har fået endeligt afslag på asyl, samt gruppen af udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold, hvoraf en del har meldepligt.

Der vil blive etableret en række sikkerhedsforanstaltninger for eksempel opsætning af hegn, elektronisk adgangskontrol og eventuel sektionering. Det er Kriminalforsorgen, der vil være operatør på centeret sammen med blandt andre Røde Kors og andre som underoperatører. Der vil på samme måde som på Udrejsecenter Sjælsmark blive etableret et tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og politiet med henblik på at opretholde sikkerhed, ro og orden.

Sjælsmark
Udrejsecenteret i Sjælsmark vil primært tage sig af familier med børn samt afviste asylansøgere omfattet af åbenbart grundløs-proceduren eller afviste efter Dublin-forordningen, som umiddelbart kan udsendes af landet. Der vil blive etableret yderligere sikkerhedsforanstaltninger, og det er fortsat Kriminalforsorgen, der vil være operatør på centeret. Det betyder dermed, at gruppen af udvisningsdømte kriminelle udlændinge og personer, der befinder sig i Danmark på tålt ophold, ikke placeres i Sjælsmark, som tidligere overvejet. De placeres på Kærshovedgaard og flyttes dermed fra Sandholm, som herefter omdannes til et rent modtagecenter.

Vridsløselille
Statsfængslet i Vridsløselille huser allerede nu frihedsberøvede asylansøgere og skal kunne huse flere. Der kan derfor blive behov for helt at tømme fængslet for indsatte med meget kort varsel.

Kapacitetstilpasningen på Vridsløselille medfører, at størstedelen af personalet udstationeres til andre tjenestesteder i Kriminalforsorgen fra januar 2016. Hvis det bliver nødvendigt i forhold til udlændingesituationen, vil en del af personalet kunne blive flyttet tilbage igen.