17.04.2024

Der mangler 500 fængselsbetjente

Der er lige så mange indsatte i fængslerne, som for ti år siden, men der er 500 færre betjente.

For to år siden krævede 4.000 indsatte et opsynspersonale på 2.700. Nu skal 2.200 fængselsbetjente klare det samme antal indsatte.

Der er altså omkring 500 færre betjente til det samme antal fanger.

Fangetallet er nemlig tilbage på samme niveau som tidligere, mens personaletallet bliver ved med at bevæge sig nedad.

2019 er det syvende år i træk, hvor antallet af fængselsbetjente falder.

Hver gang vi tror, at nu kan det ikke blive værre, så sker det alligevel. Vi er efterhånden kun nok til at bemande ringmuren, siger Bo Yde Sørensen

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er stærkt utilfreds med udviklingen: ”Det er ganske simpelt uholdbart. Jeg er med på, at det tager tid at tilpasse sig ændringer i fangetallet, men det er fuldstændig uacceptabelt, at det tager så lang tid.”

Han mener, at Kriminalforsorgen var hurtig til at skrue ned for bemandingen, da antallet af indsatte faldt for nogle år siden: ”Vi må konstatere, at de ikke har været i stand til skrue op for bemandingen i løbet af de tre år, hvor fangetallet er steget.”

Søren Pape: Over 250 flere betjente
I 2017 blev indgået en ny flerårsaftale. Den ville ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) styrke Kriminalforsorgen væsentligt.

Aftalen skulle blandt andet sikre bedre sikkerhed for de ansatte og mindre tilbagefald til kriminalitet blandt de indsatte. Ministeren lovede i den forbindelse ”over 250 nye uniformerede årsværk i løbet af de næste fire år.”

Men halvandet år efter aftalen blev indgået, er der langt færre fængselsbetjente i Kriminalforsorgen.

”Vi har altså en minister, som lover flere betjente. I stedet sker det modsatte. Samtidig er fangetallet øget med 500 siden flerårsaftalen. De 250 nye betjente skal derfor lægges oveni den akutte personalemangel på 500 betjente,” siger Bo Yde Sørensen.

Alene inden for det seneste år er det daglige belæg øget med over 200 indsatte. Samtidig er der forsvundet 100 betjente.

”Hver gang vi tror, at nu kan det ikke blive værre, så sker det alligevel. Vi er efterhånden kun nok til at bemande ringmuren. Alt hvad der handler om det fremadrettede, den dynamiske sikkerhed og resocialisering udhules,” siger formanden.

Direktør: Vi er i en anden situation
Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde er enig i, at der mangler fængselsbetjente. Men han mener ikke, at man kan sammenligne den nuværende situation med situationen for fem år siden.

”Den måde vi udfører opgaverne på, er på mange områder ændret. Vi har lukket fængslerne i Vridsløselille, Kærshovedgård og Møgelkær og koncentreret fangerne på færre matrikler. Vi har desuden åbnet et nyt fængsel, som kræver mindre personale, vi har byttet betjente ud med institutionsmedarbejdere, lavet personalebesparende bemandingsmodeller for udvisningsdømte, flyttet betjente væk fra administrative opgaver, nedbragt sygefraværet og ansat mere end 130 nye transportbetjente. Det påvirker alt sammen behovet for betjente,” siger han.

Man kan ikke lave en præcis beregning, men hvis vi tager udgangspunkt i vores overarbejde og planlagte ekstravagter, vil jeg tro, at vi mangler omkring 200 betjente, siger Thorkild Fogde. 

Der er dog også faktorer, som trækker i den anden retning. Antallet af bandeindsatte er øget i løbet af de seneste fem år. Samlet set er belægget i de lukkede fængsler – som kræver flere betjente – øget med 150 indsatte.

Direktøren er opmærksom på, at denne udvikling skaber behov for flere betjente: ”Det forskyder balancen i den anden retning, og det håndterer vi blandt andet med forstærkningsholdet og bandeforstærkninger,” siger han.

Der er altså flere parametre i spil, men hvor mange betjente vurderer direktøren, at Kriminalforsorgen mangler?

”Man kan ikke lave en præcis beregning, men hvis vi tager udgangspunkt i vores overarbejde og planlagte ekstravagter, vil jeg tro, at vi mangler omkring 200 betjente,” siger Thorkild Fogde. 

Thorkild Fogde medgiver, at man endnu ikke har fået ansat det nødvendige antal betjente, men han påpeger også, at flerårsaftaleperioden langt fra er udløbet endnu.

”Desuden ændrer situationen i Kriminalforsorgen sig fortsat løbende. Siden flerårsaftalen er der blandt andet truffet beslutning om både en ungekriminalforsorg, et uddannelsescenter i Vestdanmark og et udrejsecenter på Lindholm for nu bare at nævne tre markante eksempler.”

”Der sker hele tiden interne bevægelser i vores samlede personaleregnskab, så man kan ikke bare gå ind og lægge til og trække fra ud fra tidligere års personaletal. Tilbage står dog, at vi mangler folk lige nu, og at vores personale har for meget overarbejde. Det er utvivlsomt,” siger direktøren.

Af Søren Gregersen