07.06.2024

Den sidste rest af Maribo Arrest lukker

Maribo Arrest blev i november flyttet til Storstrøm Fængsel for at frigøre hænder. Men til trods for overbelægningen i Kriminalforsorgen,

bliver man nu nødt til at lukke Maribo-afdelingen i fængslet. Årsagen er personalemangel. De indsatte over flyttes til en anden afdeling i fængslet.