20.04.2024

Kaos i privat fængsel i England

Birmingham Fængsel beskrives som et helvede, hvor fangerne sidder på magten i store dele af bygningen. Den britiske stat har nu valgt at overtage driften af den private institution, efter en inspektion har kritiseret fængslet for ikke at levere et ”acceptabelt niveau af menneskelighed.” 

Fra tid til anden diskuterer politikerne i Danmark, om man bør privatisere dele af Kriminalforsorgen. For fem år siden anbefalede en analyse fra regeringen for eksempel, at Danmark skulle udbyde opgaver i fængsler til private aktører for at spare penge.

Analysen vakte begejstring hos det daværende oppositionsparti Venstre: ”Der står masser af private og udenlandske aktører klar, som kan byde ind på de her opgaver,” sagde retsordfører Karsten Lauritzen.

Spørger man den konservative britiske fængselsminister Rory Stewart, skal Danmark dog nok være påpasselig med private eksperimenter. Ministeren har i øjeblikket travlt med at undskylde for kaosset i Birmingham Fængsel.

Fængslet drives af vagt- og serviceselskabet G4S, men myndighederne er nu blevet nødt til at overtage kontrollen, da en inspektion i sommer viste dybt kritisable forhold. Der var betydelige voldsproblemer og både de fysiske rammer og arbejdsmiljøet var i elendig forfatning.

Ifølge inspektørerne virkede det som om, at fangerne fuldstændig havde overtaget magten i nogle af fængslets fløje. Hverken inspektørerne eller personalet turde at gå ind i disse områder. Inspektørerne konkluderede, at fængslet ikke var i stand til at levere et ”acceptabelt niveau af anstændighed og menneskelighed.”

Myndighederne besluttede på den baggrund, at overtage driften de næste seks måneder for at få fængslet på ret køl igen. Ifølge ministeren er det en meget usædvanlig situation: ”Det er første gang, at staten på denne måde overtager et privat fængsel, men vi bliver nødt til det, for G4S har ikke været i stand til forbedre forholdene. Vi er dybt, dybt bekymrede over situationen,” sagde Rory Steward til BBC, efter et besøg i fængslet.

Vi er dybt, dybt bekymrede over situationen,” siger den britiske fængselsminister Rory Steward.

Profit for sikkerhed
Står det til det britiske fængselsforbund – POA – bør statens overtagelse af fængslet ikke være en midlertidig løsning. De mener, at det bør forblive i offentligt regi.

”Det må være slut med at sætte profit forud for personalets sikkerhed, som vi har set med vores medlemmer i Birmingham,” siger formand Steve Gillan.

Han peger på, at det langt fra er første gang, at myndighederne bliver nødt til at rage kastanjerne ud af i ilden i fængslet. Politiet er ved flere lejligheder blevet sat ind for at nedkæmpe fangeoprør. I 2016 var der for eksempel et stort oprør med 300 fanger, hvor det var nødvendigt at sætte specialstyrker ind.

”Det kan ikke passe, at den offentlige sektor gang på gang skal redde den private sektor, når den er i problemer. Regeringen må droppe sin privatiseringerne i fængslerne,” siger forbundsformanden.

At personaleforholdene halter i Birmingham Fængsel ses også ved, at 80 procent af personalet har forladt fængslet, siden G4S overtog det i 2011.

Af Søren Gregersen

15 procent af Storbritanniens indsatte sidder i et privat fængsel.