07.06.2024

Den åbne og den lukkede samtale

Fængselsbetjente er gode til at tale aggressive indsatte til ro. Det fik man et førstehåndsindtryk af på en arbejdsmiljødag, hvor der blev taget udgangspunkt i filmoptagelser fra Køge Arrest. 

”Det er fucking løgn! Vagten pisser på mig.”

Tilhørerne på arbejdsmiljødagen for Område Sjælland har lige sat sig til rette med en kop kaffe på Park Hotel i Glostrup. Alligevel er de havnet i den rå hverdag i en af Kriminalforsorgens institutioner.

Forskellige episoder fra Køge Arrest bliver blæst op på hotellets store lærred. Første emne på dagsordenen er nemlig relationskompetence, og for at sætte scenen begynder dagen med optagelser fra arresthusets kropskameraer.

Episoderne viser en skærende kontrast mellem overspændte indsatte og beherskede betjente, som hverken hidser sig op eller lader sig provokere.

Som da en indsat ryger op i det røde felt, fordi han ikke selv må bestemme, hvor han skal på gårdtur.

Betjenten fortæller roligt, at han enten kan vælge det område, som bliver udpeget til ham eller gå tilbage til sin celle. Den indsatte vælger det sidste og når at fyre en del ukvemsord af undervejs.

Ifølge oplægsholder Susanne Broeng er der grundlæggende to veje at gå kommunikationsmæssigt: Den åbne og den lukkede. Betjentene fra Køge er gode eksempler på det første, mener hun.

”Det gælder om at gå den vej, hvor vi skaber en åben dialog. Det er nemlig konfliktnedtrappende. I modsætning til den lukkede dialog, som hurtigt ender i en situation, hvor vi skal forsvare os selv og angribe den anden,” siger konsulenten, der er cand. scient. soc. fra Aalborg Universitet og inviteret til dagen af fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Henning Mørck.

Hun hæfter sig ved en af episoderne fra Køge Arrest, som begynder med en meget oprevet indsat, men ender med forsoning.

”Vi klarede det samme, siger den indsatte i videoen. Han er altså opmærksom på, at han er lykkes med noget. Der er på denne måde lagt en sten, som vi kan arbejde videre med.”

Vær dig selv
Ifølge Susanne Broeng er der ikke en fast manual for, hvordan man sikre den åbne samtale. Det vigtigste er at tage udgangspunkt i sig selv.

”Det er ikke et spørgsmål om at lære nogle bestemte sætninger. Det bliver gennemskuet med det samme. Vi bliver derimod nødt til at stå ved, hvem vi er. Det kan godt være, at andre har en anden måde at tale på. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal i stedet være nysgerrige på vores egen måde at kommunikere på. Hvornår er der noget, som trigger hos mig? Det er det, som vi skal udvikle i vores relationsarbejde.”

Deltagerne på mødet var enige i Susanne Broengs pointer, men det blev også understreget, at det ikke altid virker at være imødekommende i et fængsel.

”Jeg tror samtlige betjente, er eksperter i det, du siger, men uanset hvor meget relationsarbejde vi laver i forhold til den hårde gruppe af bandeindsatte, så hjælper det ikke,” siger Nina Odgaard fra Jyderup Fængsel.

Selvom man som betjent stiller et åbent spørgsmål, kan det altså godt være, at man får et lukket svar.

Af Søren Gregersen

 

Fakta om Relationskompetence
Fængselsbetjentens evne til at være autentisk, afstemme sin adfærd og møde den indsatte på vedkommendes egne præmisser uden at han eller hun går på kompromis med sit professionelle ansvar.