17.04.2024

Værkmester Andreas Bertelsen

De indsatte sætter Renbæk i stand

Det sønderjyske fængsel har succes med arbejdshold med frie rammer til at vedligeholde fængslet.

Man kan tale om en win-win-situation: Renbæk Fængsel har oprettet særlige team, som maler, reparerer og bygger nye ting. Det er godt for fængslet, som bliver sat i stand og godt for de indsatte, som får en bedre hverdag.

Værkmester Andreas Bertelsen forhørte sig om muligheden hos sin leder og fik et ja.

”Jeg tænkte, vi kunne bruge de indsattes kvalifikationer bedre. Både for os og for dem selv. Når Kurt nu er murer, er det dumt, at han bare sidder og arbejder med nogle vatpinde hele dagen.”

”Nu har vi et hold både i den åbne og lukkede afdeling med 3-6 indsatte, som arbejder sammen omkring opgaverne. De står nu for al vedligeholdelse af celler og andre lokaler, og de er super selvhjulpne,” siger Andreas Bertelsen.

Fagbladet møder en af vedligeholdelsesfolkene – Max – i den lukkede afdeling. Han er i færd med at afsone en dom på ti år og prøver at få det bedste ud af det.

”Jeg er glad for at være med på holdet. Det er godt at bruge mine kompetencer, for jeg gider ikke sidde stille.”

Det betyder også noget, at han forbedrer forholdene for de andre indsatte: ”Når man kommer i fængsel, er det rart at komme ind i en nymalet celle. Det betyder noget for os. Vi har også sat besøgslokalerne i stand og lavet nye træningsstativer, dem skal du se.”

Max viser træningsstativet på gårdtursarealet, som er produceret i fængslets metalværksted: ”Vi er begyndt at eksportere dem til andre fængsler,” fortæller han.

Kollegaen Martin er ved at sætte en celle i stand. Han har det på samme måde: ”Det giver ikke mening for mig at sidde på en montageafdeling og være dum i arbejde. Det er spild af tid.”

Han er tømrer og peger på, at det er en tillidserklæring at være med på holdet: ”Vi skal vise Andreas, at vi kan.”

Jeg har verdens bedste arbejde med meget frihed. Vi kommer som værkmestre tæt på de indsatte. Vi ved, når de har gode og dårlige dage. Det er et meget givende job, selvom lønnen er lav,” siger Andreas Bertelsen.

Verdens bedste job
Andreas Bertelsen er meget tilfreds med de indsattes arbejde.

”De kommer til tiden, og der er aldrig ballade. Men vi bliver nødt til at håndplukke dem. Det er ikke alle, som vi kan vise den tillid.”

”Jeg tror, arbejdet hjælper dem med at give stabilitet. En rytme i hverdagen,” siger værkmesteren, som har arbejdet to år i Kriminalforsorgen og ikke savner akkordarbejdet udenfor.

”Jeg har verdens bedste arbejde med meget frihed. Vi kommer som værkmestre tæt på de indsatte. Vi ved, når de har gode og dårlige dage. Det er et meget givende job, selvom lønnen er lav.”

Værkmestre Lars Løbner Andersen, Andreas Bertelsen og Ingmar Wulsten

”Bare det er i orden”
I den åbne afdeling er der også stor tilfredshed på vedligeholdelsesteamet.

”Jeg laver alt, hvad jeg bliver bedt om,” siger Mikkel.

”Og vi vælger selv, hvordan vi gør det. Bare det vi laver er i orden.”

Hans medfange, Michael, fortæller, at de foretrækker at arbejde med gode kollegaer: ”Vi smider dem af holdet, inden der bliver problemer.”

Han er blevet så glad for arbejdet, at han overvejer at blive tømrer, når han kommer ud.

Når ugen er omme, er der en gulerod. Kommer de indsatte til tiden og laver deres ting, er der fælles afslapning fredag eftermiddag, så står den på fodbold, basket eller andre ting. Det kunne være en god idé andre steder på arbejdsmarkedet.

Af Søren Gregersen
RENBÆK FÆNGSEL
Renbæk Fængsel ved Vadehavet har 220 indsatte i en åben og lukket afdeling. Der er 14 værkmestre i vedligeholdelse, landbrug, smedje, montage og skovbrug