20.04.2024

Danske fængsler har resocialisering i verdensklasse

Danmark ligger i toppen af lande, der er gode til at få kriminelle ind på en bedre vej. Den position skal fastholdes, mener Fængselsforbundet.

Der er god grund til at værne om den måde, vi driver fængsler på i Danmark. I hvert fald hvis man ønsker at have færre kriminelle borgere. Danske fængselsbetjente og den danske kriminalforsorg er nemlig nogle af de bedste i verden til at bryde den kriminelle cirkel.

Det viser en undersøgelse fra en styrelse under det amerikanske sundhedsministerium. I undersøgelsen sammenlignes tilbagefaldet til kriminalitet – det såkaldte recidiv – i 11 forskellige lande med pålidelige tal på området.

Når man ser på hvor mange straffede, som bliver fængslet igen inden for to år efter deres løsladelse, er Norge nummer ét i verden. Her er der kun 20 procent, som vender tilbage. I Island og Singapore er tallet 27 procent. Mens Danmark ligger på fjerdepladsen med 29 procent.

Det er langt bedre end de øvrige lande på listen. I lande som Canada, Sverige og Holland er der flere gengangere i fængslerne.

England og Wales ligger i bunden af listen, her vender 59 procent af de dømte ifølge undersøgelsen tilbage til fængsel inden for to år.

Læs den amerikanske undersøgelse her.

Fængselsforbundet: Vi står ved en korsvej
Den helt store årsag til, at så få vender tilbage til danske fængsler, er det relationsarbejde, der foregår i danske fængsler. Det mener Fængselsforbundets formand Kim Østerbye.

“Det gør hele forskellen, når fængselsbetjente er en positiv støtte for de indsatte, der ønsker at forlade kriminaliteten. Men relationsarbejde har længe været presset af manglen på fængselsbetjente og et stigende fokus på sikkerhedsopgaver,” siger han.

Kim Østerbye mener derfor, at der bør være en klar ambition om at fastholde det lave recidiv, når den politiske aftale for Kriminalforsorgen snart forhandles på plads: “Lige nu står vi ved en korsvej. Skal vi fortsat skal være gode til at holde de tidligere kriminelle væk fra fængslerne eller kommer vi til at se en udvikling, hvor Danmark rasler ned ad listen?” spørger Kim Østerbye.

Af Kristian Westfall


KAMPAGNEFILM OM AT PRIORITERE RESOCIALISERING 
Frem mod efterårets forhandlingerne om Kriminalforsorgens økonomi – den såkaldte flerårsaftale – har Fængselsforbundet sat fokus på vigtigheden af, at fængslerne har en stærk resocialisering. Blandt andet med kampagnefilmen Ren opbevaring.