08.04.2024

Bodycam

Nu indføres der snart bodycam i sikkerhedsklasse 1-afdelinger på Enner Mark Fængsel, Nyborg Fængsel, Storstrøm Fængsel og Politigårdens Fængsel. Kameraet monteres på uniformen med en magnetholder.

Opstår der en kritisk situation, trykker man på kameraet og optagelsen bliver lagret. I den situation
lagres også de 90 sekunder, som er foregået, før man trykker.