07.06.2024

Arrestforvarernes seniorklub på tur i Sønderjylland

En lille, men aktiv pensionistforening har igen været på den årlige udflugt for medlemmer med ledsagere. Turen gik til det sønderjyske.

Vejrguderne tilsmilede os desværre ikke i år, så i let regnvejr begav vi os til det gamle rådhus i Gråsten, hvor der var dækket op i byrådssalen. Her indtog vi en let frokost omgivet af kongelige kontrafejer på væggene. Snakken gik lystigt over emnet ’kan du huske’ og gamle som nye fængselshistorier blev genopfrisket. De bliver ikke kedeligere med årene.

Efter kaffen drog vi mod Dybbøl Banke, hvor en guide tog os med rundt på museet og i de huse, som var genopført efter originale tegninger. Vi så kortfilmen ’Slagtebænk Dybbøl’, der gav os en fornemmelse af, hvor voldsomt det gik til i foråret 1864. Nogle af skanserne er genopbygget, så man får et indtryk af, hvordan forsvarsværkerne så ud dengang.

Guiden fortalte også, at der tit var skoleklasser på besøg i forbindelse med historieundervisning. En dreng i 11-12-års-alderen havde spurgt ham, om han også havde været med i 1848. Det havde han ikke, men en levende fortæller var han.

Efter besøget på Dybbøl mødtes vi på Restaurant Messen i Aabenraa, hvor vi spiste middag med udsigt over marinaen, hvor snakken fortsatte.

Skulle nuværende enhedschefer i arresthusene være interesseret i seniorklubben er I velkommen. Ligeledes kan vi anbefale at besøge Fængselshistorisk Selskabs hjemmeside, hvor I kan læse arrestforvarernes historie ”Fra slutter til enhedschef ” af forhenværende arrestforvarer, P.L. Jensen.

Af Ove Nielsen, forhenværende arrestforvarer i Randers