20.04.2024

Arbejdspresset stiger år for år

Stort set alle fængselsbetjente oplever, at deres arbejdsbyrde er øget, siden de begyndte i jobbet. Det viser en ny undersøgelse.

Kriminalforsorgen har svært ved at holde på sine folk. En af hovedårsagerne er, at jobbet har ændret sig til det værre gennem årene.

I en ny spørgeundersøgelse gennemført blandt Fængselsforbundets medlemmer svarer 93 procent, at arbejdspresset er øget, siden de blev ansat. Herunder svarer 61 procent, at arbejdspresset er øget væsentligt.


Oplever du, at arbejdspresset er blevet større eller mindre i den tid, du har været ansat?

N: 474
Kilde: Fængselsforbundet

Spørgsmålet om arbejdspres har kastet 107 kommentarer af sig. Det er tydeligvis noget, som betyder noget for medlemmerne.

Ord som: ”Færre hænder til flere opgaver” går igen i mange af kommentarerne.

Det er ikke underligt, når man tænker på, at Kriminalforsorgens knap 2.000 fængselsbetjente tager sig af over 4.000 indsatte. For fem år siden var der 2.500 fængselsbetjente til 3.400 indsatte.

En kollega skriver: ”Mængden af opgaver er steget dramatisk. Vi har overbelæg og langt færre betjente på gulvet.”

Jobbet har ændret sig
Det er dog ikke bare den rå arbejdsbyrde, som er blevet værre. Indholdet i jobbet har også ændret sig.

Tiden sammen med de indsatte svinder til fordel for kontrol, registrering og kontorarbejde:

”Der er kommet mange flere administrative opgaver. Hvad skal al den registrering egentlig bruges til? Mange fængselsbetjente kan ikke se noget formål med det. Det går fra tiden til det vigtige. Nemlig den dynamiske sikkerhed – det vil sige kontakten til de indsatte,” skriver en kollega.

En anden skriver: ”Vi har for mange fluebensopgaver. Opgaver der ofte ikke giver mening i forhold til udbyttet.”

93 procent siger, at arbejdspresset er øget, siden de blev ansat. Herunder svarer 61 procent, at arbejdspresset er øget væsentligt.

Tungere indsatte
Der peges også på, at klientellet har ændret sig gennem årene. De indsatte er blevet tungere.

Bandeindsatte og indsatte med psykiske udfordringer og misbrugsproblemer.

“Klientellet er blevet markant dårligere og mere adfærdskrævende,” skriver et medlem.

En anden skriver: ”Der er langt flere indvandrerdrenge i fængslet, end da jeg startede i 2003. De er langt mere konfliktsøgende, har mindre respekt for autoriteter og kræver særbehandling. Samtidig har vi et stigende antal udenlandske kriminelle, som giver samme udfordringer.”

Kæmpe udfordring
Ifølge forbundsformand Bo Yde Sørensen står Kriminalforsorgen over for en kæmpe udfordring, hvis udviklingen skal vendes.

”Kriminalforsorgen er røget i en negativ spiral, hvor flere og flere forlader jobbet, så dem der er tilbage skal løbe hurtigere og hurtigere.”

”Hvis man skal bryde denne udvikling, skal der sættes hårdt ind på at styrke jobbet igen. Fagligheden skal tilbage. Der ska l være tid til udvikling. Tid til inddragelse. Som ansat skal man føle, at man er med til at gøre en forskel og ikke bare holde den basale drift kørende,” siger formanden.

Af Søren Gregersen