07.06.2024

Arbejdsmiljøet halter i Kriminalforsorgen

Arbejdstilsynet har udstedt en række påbud om dårligt psykisk arbejdsmiljø til Kriminalforsorgen. Tilsynet har også udstedet over 50 påbud om det fysiske arbejdsmiljø. Et påbud er en advarsel om, at en virksomhed har et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som skal rettes op.

Esbjerg Arrest
Juli 2019: For høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Vestre Landsret 
September 2020: Manglende sikkerhed i arbejdet med arrestanter.

Renbæk Fængsel
April 2020: For høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Odense Arrest
Marts 2020:For høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Søbysøgård Fængsel
December 2019: Sikkerhed i arbejdet med indsatte på psykiatrisk afdeling.
Marts 2020: For høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Nyborg Fængsel
2019: 21 påbud om både psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Pension Kværndrup
Marts 2020: For høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Vestre Fængsel
Juli 2020: Manglende forebyggelse af vold og trusler.
August 2019: For høje følelsesmæssige krav i arbejdet.