07.06.2024

Aftale for transportbetjente

Udover køreglæden får de nye transportbetjente søreme også løn. Fængselsforbundet har i juni indgået en aftale med Kriminalforsorgen, som betyder, at transportbetjentene
ansættes til samme løn som fængselsbetjentelever. Efter uddannelsen stiger lønnen til 22.435 kr. i provinsen og 23.533 kr. i hovedstaden. Et år efter uddannelsen bliver det muligt – uden løntræk – at gennemføre en overbygningsuddannelse med henblik på ansættelse som tjenestemand og fængselsbetjent.