20.04.2024

99 ud af 100: Tæt kontakt med de indsatte styrker sikkerheden

Holdningen er klar hos fængselsbetjente og værkmestre: Det daglige samarbejde med de indsatte er en forudsætning for tryghed og sikkerhed i fængslerne.

Tidligere på foråret luftede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ideen om at fjerne relationsopgaver fra fængselsbetjente.

Ministeren mente, at man kunne styrke sikkerheden i Kriminalforsorgen ved at adskille omsorg og kontrol.

”Man kan diskutere, om det er de samme mennesker, som skal have alle opgaver. Kan du den ene dag gribe hårdhændet ind i forhold til en indsat, og den samme dag have en samtale med ham? Hvad er det så for noget relationsarbejde man får?” sagde ministeren til fagbladet.

Han pegede på, at efterårets forhandlinger om en ny politisk aftale for Kriminalforsorgen ”er en gylden mulighed” for eventuelt at ændre på fængselsbetjentenes dobbeltrolle.

Ministerens forslag møder dog hård modstand blandt Fængselsforbundets medlemmer. I en undersøgelse, som forbundet netop har gennemført, svarer et stort flertal, at ministerens idé vil virke stik mod hensigten.

99 procent af undersøgelsens over 1.200 respondenter vurderer, at relationsarbejdet er med til at styrke sikkerheden, heraf svarer 77 procent, at dette gælder ”i høj grad”.

Holdningen er altså, at ministerens forslag vil svække sikkerheden i stedet for at styrke den.

Dette budskab kommer tydeligt frem i undersøgelsens kommentarfelt. Et medlem skriver for eksempel: ”Vores store kendskab til klientellet skaber den største grad af sikkerhed.”

Et andet skriver: ”Relationsarbejdet er det, som gør, at sikkerheden normalt er god. Se bare på amerikanske fængsler, hvor relationsarbejde ikke eksisterer. Der har de mere vold mod fængselsbetjentene. Man bliver nødt til at beslutte, om man er på vej mod sådanne tilstande i Danmark.”

Mens et tredje medlem kort og godt skriver: ”Uden dynamisk sikkerhed har vi ingen sikkerhed!”

Ringere faglighed
Og forringelsen af sikkerheden er ikke den eneste grund til, at medlemmerne synes dårligt om ministerens forslag.

Hvis man piller relationsarbejdet ud af jobbet, vil det nemlig være et helt andet job. Det vækker stor bekymring.

For som en betjent skriver: ”Jeg søgte ikke jobbet i tidernes morgen udelukkende for at være vagt. Jeg gjorde det for at hjælpe og guide mennesker. Hvis jeg kun ville det statiske, havde jeg søgt et job i et vagtfirma og ikke taget en uddannelse på tre år.”

En anden skriver: ”Det vil fuldstændig ødelægge meningen med det hele, og skabe en for stor grøft imellem personale og indsatte, som hverken er godt for de indsatte eller personalet.”

Og en tredje: ”Den todelte hovedopgave er hele fundamentet i vores job.”

Et stort flertal af medlemmerne svarer derfor ja til, at det uniformerede personale både skal tage sig af sikkerhed og resocialisering. Det svarer 75 procent ”i høj grad” til i undersøgelsen.

Klart signal
Fængselsforbundets formand hilser undersøgelsen velkommen: ”Jeg er glad for, at vores medlemmer kommer med et klart signal til ministeren. Medlemmerne siger jo kort sagt, at ministeren misforstår hverdagen i fængslerne, hvis han tror, at sikkerheden alene handler om peberspray og metaldetektorer. Grundlaget for vores sikkerhed er et godt samarbejde mellem betjente og indsatte.”

Kim Østerbye mener derfor, at undersøgelsen må give stof til eftertanke hos ministeren: ”Man må håbe, at han får nuanceret sine holdninger. Vi er glade for, at vi har fået en minister, som prioriterer sikkerheden højt, men det skal være på den rigtige måde.”

Formanden peger også på, at den dynamiske sikkerhed er grundlaget for Kriminalforsorgens arbejde med at få de kriminelle tilbage på rette spor: ”Derfor er det bedst for alle, at den dynamiske sikkerhed er høj. Også for din nabo.”

Vil du forlade Kriminalforsorgen?
Medlemmerne er også blev spurgt om, hvorvidt de vil forlade Kriminalforsorgen, såfremt deres arbejdsopgaver alene består i at låse døre og udbringe mad og den slags.

Det svarer 40 procent ja til, mens 30 procent siger måske.

Det fremgår også af undersøgelsens kommentarfelt.

”Jeg forlader Kriminalforsorgen, hvis det sker,” skriver flere kort og godt.

Andre understreger igen, at de ikke blev fængselsbetjente alene for at være nøglesvinger.

Som et medlem skriver: ”Hele mit grundlag for at være fængselsbetjent vil forsvinde, hvis jeg alene skal tage mig af sikkerhedsmæssige opgaver.”

Af Søren Gregersen

Kilde: Fængselsforbundets undersøgelse af dynamisk sikkerhed.

 

KORT OM UNDERSØGELSEN: Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af 1.231 af Fængselsforbundets medlemmer, heraf arbejder 70 procent som fængselsbetjente, 14 procent som værk – mestre, 11 procent som ledere og 5 procent i andre funktioner. 39 procent arbejder i et lukket fængsel, 38 procent i et arresthus, 19 procent i et åbent fængsel, 1 procent på en pension og 4 procent andre steder. Medlemmerne har haft mulighed for at kommentere undersøgelsen. Det har de benyttet sig af i rigt mål, og kommet med over 2.000 kommentarer.