08.04.2024

82 millioner kroner ekstra

Justitsminister Nick Hækkerup erkender, at situationen i Kriminalforsorgen er uholdbar. Han har derfor afsat et millionbeløb ekstra i år. 82 millioner kroner ekstra.

Der er som bekendt mange flere fanger end forventet, og der har været overfyldt i fængsler og arresthuse i de seneste fem år. Nu gør en økonomisk saltvandsindsprøjtning det muligt at holde alle nuværende pladser åbne i år og etablere nye.

55 millioner ud af en samlet bevilling på 82 millioner kroner fra regeringen skal bruges til at drive de institutioner videre, som man forventede at lukke, da flerårsaftalen blev indgået i efteråret 2017. Det gælder blandt andet Nykøbing Falster Arrest og Næstved Arrest.

Desuden er der 9 millioner kroner til at udvide Kriminalforsorgens kapacitet med 60 pladser. Det kommer til at ske i Nykøbing Fængsel i Odsherred og ved at genåbne Assens Arrest.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er tilfreds med de nye penge: ”Det er godt, at der bliver lyttet til os fra politisk side, og at der er vilje til at gøre noget ved forholdene i fængsler og arresthuse. Bevillingen falder på et meget tørt sted,” siger han.

”De ekstra penge løser ikke de grundlæggende udfordringer i Kriminalforsorgen. Derfor har jeg fortsat blikket rettet mod at styrke Kriminalforsorgen på et mere grundlæggende plan, siger justitsministeren.

104 procent
Det gennemsnitlige daglige belæg ligger i år på over 4.000 indsatte. Men så mange pladser er der ikke.

Kriminalforsorgen regner med, at belægningsprocenten vil stige til over 104 procent i år. Forligspartierne aftalte ellers i 2017, at procenten skulle ligge på 96 procent på nuværende tidspunkt.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er klar over, at situationen er uholdbar, og han ved også, at den nye bevilling ikke er nok.

”De ekstra penge løser ikke de grundlæggende udfordringer i Kriminalforsorgen. Derfor har jeg fortsat blikket rettet mod at styrke Kriminalforsorgen på et mere grundlæggende plan, og jeg ser frem til, at vi sammen med Folketingets partier efter planen skal diskutere en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen til næste år,” siger Nick Hækkerup.

Bo Yde Sørensen er enig i, at der er brug for langsigtede løsninger. Han mener, at den nuværende flerårsaftale har skuffet.

”Vi fik lovet flere fængselsbetjente. Nu er vi færre. Vi fik lovet bedre plads i fængslerne. Nu er der overfyldt. Vi fik lovet bedre arbejdsmiljø. Nu er nedslidningen værre end nogensinde,” siger han og fortsætter: ”Kriminalforsorgen har store strukturelle problemer. Det løser man ikke med lappeløsninger. Det kræver, at man laver en helt ny plan.”

Medicinudgifter
Udover penge til pladser går 14 millioner kroner til øgede medicinudgifter og mere sundhedspersonale.

Og der er afsat 4 millioner kroner til initiativer, der kan hjælpe med at forbedre bemandingssituationen.

Ministeren lover PTSD-initiativer
Justitsministeren er opmærksom på, at mange fængselsbetjente er ramt af PTSD.

En undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – viste i foråret, at PTSD er mere udbredt blandt fængselsbetjente end hos politibetjente og soldater.

Nick Hækkerup understreger over for Fængselsforbundet, at han er bekymret for de mange PTSD-ramte i Kriminalforsorgen, og at han vil se nærmere på nye initiativer på området efter sommerferien.

Af Søren Gregersen

PENGENE FORDELER SIG PÅ DENNE MÅDE:

Fastholde nuværende pladser:     55 mio. kr.
Åbne nye pladser:                           9 mio. kr.
Medicinhåndtering:                       14 mio. kr.
Forbedring af bemanding:              4 mio. kr.
I alt                                                82 mio. kr.