07.06.2024

Lindholm huser i dag et testcenter for smittefarlig vira (foto: Erik Christensen)

759 millioner kroner for nyt udrejsecenter

Det kommende udrejsecenter på Lindholm kommer til at koster 759 millioner kroner over de næste fire år. Desuden bruges der 158 millioner kroner på at udvide Ringe Fængsel.

Regeringen og DF har taget det store checkhæfte frem i bestræbelserne på at skærpe udlændingepolitikken.

Det er nemlig ikke gratis at etablere et udrejsecenter i DTU’s laboratorium for smittefarlige vira.

Pris for etablering og drift af centeret på Lindholm bliver 759 millioner kroner i perioden fra 2019 til 2022 fordelt med 34 millioner kroner i 2019, 300 millioner kroner i 2020, 200 millioner kroner i 2021 og 225 millioner kroner i 2022.

Udrejsecentret får plads til 100 beboere med mulighed for yderligere 25 såkaldte bufferpladser.

Det bliver Kriminalforsorgen, som bliver operatør på centreret, og politiet vil være til stede døgnet rundt.

Udrejsecentret skal supplere udrejsecentret på Kærshovedgård, der har plads til 400 beboere, hvoraf 241 pladser er i brug i øjeblikket.

Fremover skal Kærshovedgård primært huse afviste asylansøgere, mens udviste der har begået kriminalitet sendes med færgen til Lindholm i Stege Bugt.

Ringe udvides
Forligspartierne indfører også strafskærpelse for overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligt for udlændinge.

Eksempelvis vil en overtrædelse af meldepligten ti eller flere gange på en måned fremover skulle straffes med fire måneders ubetinget fængsel. I dag er straffen typisk syv dages ubetinget fængsel.

Strafskærpelsen skaber behov for at etablere cirka 50 lukkede fængselspladser. De placeres i Ringe Fængsel og kommer til koste 158 millioner over de næste fire år, fremgår det af finanslovsaftalen.

Af Søren Gregersen