07.06.2024

619 overfald

619 volds- og trusselsepisoder har der været mod personalet i Kriminalforsorgen i løbet af 2016. I 2015 var der 401 episoder. Der er tale om en stigning på 54 procent.