07.06.2024

40-års jubilæum Ole Møller

Den 1. juni 2021 kunne fængselsbetjent Ole Møller fejre 40-års jubilæum i Kriminalforsorgen.

Ole Møller var i 1981 netop blevet uddannet som tømrer og ledte nu med lys og lygte efter et job. I den forbindelse stødte han på en jobannonce, hvor man søgte efter folk til fængsels-betjentuddannelsen. Ole gik straks i gang med at skrive en ansøgning, som han sendte til Statsfængslet i Nørre Snede, som det hed dengang.

Kort tid efter blev han indkaldt til en samtale og blev efterfølgende oplyst om, at han var  fundet egnet til at gennemgå uddannelsen som fængselsbetjent på prøve. Ole startede derfor sin uddannelse i Nørre Snede den 1. juni 1981.

Som færdiguddannet fængselsbetjent var tiden nu kommet til at prøve andre grene af Kriminalforsorgen. Ole ville prøve kræfter med arresthussektoren, og blev ansat i Odense Arrest og efterfølgende i Sønderborg Arrest. Efter henholdsvis 10 og 5 år med  arrest-husarbejde var tiden inde for igen at prøve noget nyt. Valget faldt nu på Kriminalforsorgens rejsehold, hvor han arbejdede frem til sin pensionering i 2018. Ole kunne nu se tilbage på et langt arbejdsliv, som efterhånden talte hele 37 år.

Ole havde i alle disse år mødt mange spændende mennesker og været på forskellige arbejdspladser, herunder også tjeneste i flere omgange så langt væk som Grønland var det blevet til. Efter rigtig mange gode og travle arbejdsår i Kriminalforsorgen, var det nu pludselig blevet tid for Ole til at lave udstrækningsøvelser, et langt arbejdsliv var ved at være et afsluttet kapitel.

Sådan kom det dog imidlertid ikke til at gå. Ole kontaktede nemlig i foråret 2018 Transport- og Bevogtningsenheden i Kolding, og spurgte om man da ikke lige manglede en erfaren pensioneret fængselsbetjent, der havde meget at byde på endnu. På syngende fynsk fortalte han, at han ikke kunne holde ud at gå hjemme efter så mange spændende år i Kriminal-forsorgen, der var meget mere i ham endnu.

Oles ansøgning kunne heldigvis imødekommes, og han trak nu som pensionist derfor atter i uniformen som nu bl.a. bestod af en skudsikker vest og et tasmanian tigerbælte monteret med stav, peberspray samt et sæt håndjern. Ole var tilbage, hvor han mest af alt hørte til, ifølge ham selv. Transportenheden var også godt tilfreds med at få tilført en kapacitet som Ole Møller, med mange års erfaring i Kriminalforsorgen, en rigtig god tilgang og et indgående kendskab til klientellet, hvilket også viste sig at være en god kombination for Transport- og Bevogtningsenheden, som var i sin spæde start i 2018. Det har været en fornøjelse at få Ole Møller med på holdet.

Vi ønsker dig hermed tillykke med dit 40-års jubilæum.

Institutionschef ved ITB, Ian Gunthel
Ledelsen ved Transport- og Bevogtningsenhed
Kolding, Torben Mikkelsen og Bjarne Karlsen